Indigenous Wisdom

Binnen het ‘Indigenous Wisdom programma‘ presenteren we minstens één keer per jaar een unieke traditionele leraar. Gedurende een bepaalde periode bieden we een divers en intensief aanbod aan. De activiteiten variëren in duur en intensiteit en kunnen zowel als een integraal geheel als in afzonderlijke sessies worden gevolgd.

Het programma ‘Indigenous Wisdom’ plaatst spiritualiteit in het hart van zijn missie. Het gaat om een spiritualiteit die de verbondenheid met de Aarde, met elkaar, en met onszelf centraal stelt. Het is een reis van ervaren en leren, van beleven en ontvangen.

We hebben voor dit eerste programma het genoegen om Ron Evans en Jose Brown naar België te brengen. Zij zullen gedurende 3 maand hun programma uitrollen: Spîrituele lessen in traditionele storytelling Native Spirituality trainingTraditionele zweethutten Wiihtikokaanis Healing LodgeAdvanced training voor zweethutleiders.

Within the ‘Indigenous Wisdom program‘ we present a unique traditional teacher at least once a year. We offer a diverse and intensive offer during a certain period. The activities vary in duration and intensity and can be followed as an integral whole or in separate sessions.

The ‘Indigenous Wisdom’ program places spirituality at the heart of its mission. It is about a spirituality that focuses on the connection with the Earth, with each other, and with ourselves. It is a journey of experiencing and learning, of experiencing and receiving.

For this first program we have the pleasure of bringing Ron Evans and Jose Brown to Belgium. They will roll out their program for 3 months: Sacred teachings – traditional storytellingNative Spirituality CourseSweatlodgesWiihtikokaanis LodgeAdvanced training for Sweatlodge Leaders.