thank you, zweethut

thank you, sweat lodge

advanced training for sweat lodge leaders


programma

Voor zweethutleiders: bedankt, zweethut voor je aanwezigheid (hier). Geavanceerde training in het leiden van een ceremoniële zweethut.

De zweethutceremonie maakt een warme terugkeer op het Europese vasteland, alsof een oude vriend eindelijk weer thuis komt. Hoewel de zweethut ooit een diepgeworteld onderdeel van het leven van onze voorouders was, is haar herintroductie op Europese bodem vrij recent, wellicht nog geen 50 jaar geleden.

Archeologisch onderzoek in Nederland bevestigt zelfs de historische aanwezigheid van de zweethut hier, met vondsten die teruggaan tot 3600 jaar geleden.Door de eeuwen heen zijn veel van de kennis en gebruiken rondom de zweethutceremonie verloren gegaan in Europa. Vanaf 1500 verdwenen bijna alle stoombaden in centraal Europa. Pas in de 20e eeuw werden ze opnieuw geïntroduceerd, zij het op een meer functionele manier .Toen de 20e eeuw aanbrak, groeide in Europa de interesse in spirituele en culturele gebruiken uit Noord-Amerika, waaronder de zweethut.

Mensen als Sun Bear en andere Noord-Amerikaanse spirituele leiders begonnen hun ceremoniële praktijken actief te delen met niet-autochtonen. Deze uitwisseling leidde tot een opmerkelijke heropleving van de zweethutceremonie, ook in Europa. Op verzoek van Europese vrienden reisde Ron Evans naar Europa om mensen te helpen met de eeuwenoude traditionele praktijken en wijsheid die hij met zich meedraagt. Eén van deze verzoeken was: “Kun je ons leren de zweethut en de zweethutceremonie beter te begrijpen?”.

Onze vraag om ons te helpen ‘de terugkeer van de zweethut te vieren’ werd met enthousiasme ontvangen. Tijdens onze gesprekken ontstond het idee om gedurende drie dagen zoveel mogelijk zweethutleiders samen te brengen, ongeacht hun achtergrond, vooropleiding, of de elder die hen steunde of niet meer steunt, en ongeacht hun ervaring of de manier waarop zij de zweethutceremonie hebben geleerd.

De droom is om samen te komen om de spirit van de zweethut te vieren en te danken. Voor deze gelegenheid hebben we Ron Evans gevraagd om gedurende deze drie dagen als onze elder op te treden. Hij zal ons, met onze vragen, voeden met achtergrondkennis, inspiraties en verhalen, zodat we de terugkeer van de zweethut op een diepere manier kunnen begrijpen en waarderen. Op de laatste ochtend gaan we samen de zweethut in, om de verhalen te zweten en de verbinding te voelen.

For sweatlodge leaders: thank you, sweatlodge for your being (here). Advanced training in leading a ceremonial sweatlodge.

The sweat lodge ceremony is making a warm return to the European mainland, as if an old friend is finally coming home. Although the sweat lodge was once a deeply rooted part of our ancestors’ lives, its reintroduction in Europe is quite recent, perhaps less than 50 years ago. Archaeological research in the Netherlands even confirms the historical presence of the sweat lodge here, with findings dating back 3,600 years.

Over the centuries, much of the knowledge and practices surrounding the sweat lodge ceremony were lost in Europe. By 1500, almost all steam baths had disappeared from Central Europe. They were only reintroduced in the 20th century, albeit in a more functional way.

As the 20th century dawned, there was a growing interest in Europe in spiritual and cultural practices from North America, including the sweat lodge. People like Sun Bear and other North American spiritual leaders began actively sharing their ceremonial practices with non-natives. This exchange led to a remarkable revival of the sweat lodge ceremony, also in Europe.

People like Sun Bear and other North American spiritual leaders began actively sharing their ceremonial practices with non-natives. This exchange led to a remarkable revival of the sweat lodge ceremony, also in Europe. At the request of European friends, Ron Evans traveled to Europe to assist people through the ancient traditional practices and wisdom he carries. One of these requests was, “Can you teach us to better understand the sweat lodge and the sweat lodge ceremony?”

Ron Evans grew up with the sweat lodge ceremony, as it is central to the life of his people. For him, learning about the sweat lodge was not a task but a natural experience. As a child, it was completely normal to be in the sweat lodge, listening to the songs and stories of the elders.

When Ron was asked to explain more about the significance of the sweat lodge, he drew from the deep and rich teachings of his elders. His teachings are considered fundamental, unifying, and guiding. With a wealth of knowledge and experience in traditional ceremonies and medicine ways, his wisdom seems boundless.

As a masterful traditional storyteller, he constantly adapts his teachings to the needs and questions of the participants. This makes a day with his teachings feel like a sweat lodge ceremony: transformative, enriching, unifying, and renewing. His teachings are regarded as a great gift.

Even though he has not set foot in Europe for over 15 years, his name continues to surface monthly in conversations among his former students. Now, after 15 years of absence, we are delighted to welcome Ron Evans and José Brown back to Europe.

Our request to help us ‘celebrate the return of the sweat lodge’ was enthusiastically received. During our discussions, the idea emerged to bring together as many sweat lodge leaders as possible over three days, regardless of their background, training, or the elder who supported or no longer supports them, and regardless of their experience or how they learned the sweat lodge ceremony.

The dream is to come together to celebrate and give thanks for the spirit of the sweat lodge. For this occasion, we have asked Ron Evans to serve as our elder for these three days. With our questions, he will nourish us with background knowledge, inspirations, and stories, so that we can understand and appreciate the return of the sweat lodge on a deeper level. On the final morning, we will enter the sweat lodge together, to sweat the stories and feel the connection.

praktische informatie

DatumThemaPrijs (incl. BTW)
December 20 – 21 – 22Geavanceerde training voor zweethutleiders480 euro

Uren: je bent welkom vanaf 9u30. Om 10u gaan we van start en we ronden af om 17u.

Er is geen catering voorzien tijdens dit programma.

De training zal in het Engels worden gegeven. Het niveau van het Engels zal voor iedereen zeer toegankelijk zijn. Er wordt geen vertaling aangeboden.

De locatie hangt af van het aantal personen dat zich inschrijft. De exacte locatie wordt later meegedeeld.

DateThemePrice (VAT incl.)
December 20 – 21 – 22Advanced training for sweatlodge leaders480 euro

Timing: you are welcome from 9:30AM. We start at 10AM and end at 5PM.

The location for this training depends on the size of the participants and is not determined yet.

No catering is provided during this training.

The official language of this training is English.