wiihtikokaanis zweethut – VOLZET

wiihtikokaanis sweat lodge – SOLD OUT

programma

De Wiihtikokaanis zweethutceremonie die Ron Evans aanbiedt is een oeroude traditionele zweethutceremonie om mensen te steunen in het verwerken van trauma en misbruik.

Wanneer iemand ernstig wordt misbruikt, veroorzaakt dit mentale en emotionele veranderingen in die persoon. Ze raken emotioneel bevroren, verdoofd van binnen. Ook al is het misbruik niet hun schuld, ze ontwikkelen een soort zelfhaat en ervaren dat het heel moeilijk is om dan ook iets goeds over zichzelf te voelen. Vaak leidt dit tot het onbewust saboteren van zichzelf en zelfs tot suïcidale gevoelens. Doordat ze als een object zijn gebruikt, gaan ze zich meer als een object voelen dan als een levendig, stralend menselijk wezen.

  “Het is alsof de kijk van de misbruikers op hen in hen is ingeprent. In feite is dat wat het Cree-woord “wiihtikokaanis”   betekent”.

De wiihtikokaanis-lodge is heel anders dan andere soorten zweethutten; het enige doel is om de deelnemers te bevrijden van die toestand.

Deze hut wordt in alle veiligheid begeleid en gedragen door Ron Evans en Jose Brown. Omgaan met en helen van  traumatische ervaringen, zijn altijd een onderdeel geweest van de traditionele medicijnwegen van de Chippewa Cree.  Wijze ouderen verworven al vele generaties terug al een diep en genuanceerd begrip begrip over de impact van trauma op de mens. De kennis en de effectieve helende werkvormen werd generatie op generatie heel nauwkeurig overgedragen. De wiihitikokaanis-lodge is altijd een belangrijke onderdeel geweest om te helen van deze impactvolle ervaringen, in de medicijnwegen van de Chippewa Cree. De mogelijkheid bieden aan mensen, die zich door trauma in een duistere plaats van hun leven bevinden, om opnieuw schoonheid, warmte en vernieuwing te ervaren is niet alleen helend voor henzelf, maar ook in de manier waarop ze hun relaties vormgeven. Ron heeft in zijn leven vele mensen mogen steunen en begeleiden in het omgaan met en helen van trauma en misbruik. De combinatie van opgeleid te zijn geweest in de oude medicijnwegen en heel veel in contact te zijn geweest met westerse wetenschappen, het samenwerken met Jose, heeft ertoe bijgedragen om ook buiten zijn stam vele mensen te hebben mogen helpen.

Belangrijk: indien mogelijk, raden we je aan om je per twee in te schrijven voor deze ceremonie. Wie kan, brengt best een buddy/vertrouwenspersoon met zich mee. Iemand die je nauw aan het hart ligt en die je vertrouwt. Deze persoon zal zich tijdens de zweethut recht tegenover jou bevinden, je ondersteunend.
Indien je geen buddy kunt meebrengen, geen zorgen, we zijn er allemaal om elkaar te ondersteunen.

Deze ceremonie duurt langer dan andere zweethutceremonies. Ze bestaat uit 2 dagen omdat er veel onderricht en voorbereiding nodig is voordat de eigenlijke zweethutceremonie kan beginnen.

The Wiihtikokaanis lodge is an old traditional healing lodge to heal from trauma and abuse.

When someone is severely abused, it causes mental and emotional changes in that person. They become emotionally frozen, numb inside. Even though the abuse is not their fault, they develop a kind of self-hatred and find it very difficult to feel anything good about themselves. This often leads to unconsciously sabotaging themselves and even to suicidal feelings. Being treated like an object, they start to feel more like an object than a living, vibrant human being.“

  “It’s as if the abusers’ view of them has been imprinted in them. In fact, that’s what the Cree word wiihtikokaanis means. The   wiihtikokaanis lodge is very different from other types of sweat lodges; its only purpose is to free the participants from that condition”.

This lodge is safely guided and supported by Ron Evans and Jose Brown.

  This lodge is safely guided and carried by Ron Evans and Jose Brown. Dealing with and healing from traumatic experiences has always   been a part of the traditional medicine paths of the Chippewa Cree. Wise elders acquired a deep and nuanced understanding many   generations ago about the impact of trauma on humans. The knowledge and the effective healing practices have been meticulously   passed down from generation to generation. The wiihitikokaanis-lodge has always been an important part of healing from these   impactful experiences in the medicine paths of the Chippewa Cree. Providing people, who find themselves in a dark place in their lives   due to trauma, with the opportunity to experience beauty, warmth, and renewal again is not only healing for themselves but also in the   way they shape their relationships. Ron has supported and guided many people in dealing with and healing from trauma and abuse in his   life. The combination of being trained in the ancient medicine paths and being in much contact with Western sciences, along with   collaborating with Jose, has contributed to his ability to help many people outside his tribe as well. 

Important: if possible, we suggest you join the sweat lodge in pairs.
Everyone who can, should have a ‘support person’ with them. Someone they love and trust, who will be sitting opposite to them during the lodge, supporting them.
If you can’t bring a support person, don’t worry, we are all there to support each other.

This ceremony lasts longer than other sweat lodge ceremonies. It consists of 2 days because a lot of teaching and preparation are needed before the actual sweat lodge ceremony can begin.

praktische informatie

DatumThemaPrijs (incl. BTW)
January 4 & 5Wiihtikokaanis zweethut140 euro

Uren: je bent welkom vanaf 9u30. Om 10u gaan we van start en we ronden af om 17u.

Er is geen catering voorzien tijdens dit programma.

De training zal in het Engels worden gegeven. Het niveau van het Engels zal voor iedereen zeer toegankelijk zijn. Er wordt geen vertaling aangeboden.

De locatie hangt af van het aantal personen dat zich inschrijft en wordt later meegedeeld.

DateThemePrice (VAT incl.)
January 4 & 5Wiihtikokaanis sweatlodge140 euro

Timing: you are welcome from 9:30AM. We start at 10AM and end at 5PM.

No catering is provided during this training.

The official language of this training is English.

The location depends on the number of people who register and will be communicated later.