privacy verklaring

Beknopt overzicht
 
We nemen privacy zeer serieus en dit geldt natuurlijk ook voor de persoonlijke gegevens van al onze klanten.  Wij informeren u hierbij hoe wij uw gegevens verzamelen en verwerken. Deze gegevens zijn ons door onze klanten persoonlijk gegeven, zijnde via deelname aan één of meerdere programma’s die aangekondigd worden op de website van AgapeBelgium en/of het aanvragen van informatie en/of kennis (kenniscentrum, opvragen brochures) via de website van AgapeBelgium en of via de coaching/therapeutische dienstverlening van AgapeBelgium. Dit document beschrijft tevens  welke vorderingen en rechten u op grond van de voorschriften inzake de bescherming persoonsgegevens heeft, hoe u toegang hebt tot uw gegevens en de informatie kan aanpassen. AgapeBelgium verbindt zich ertoe om de privacy te waarborgen van zijn gebruikers die hun gegevens via de website en/of in persoonlijke dienstverlening nalaat. Om je beter te informeren over ons beleid, hebben wij deze nieuwe privacyverklaring opgesteld. Deze beschrijft:
 
De informatie die AgapeBelgium verzamelt
Data integriteit: het gebruik van de informatie
Wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens
Het gebruik van cookies
Google analytics
Technologieën die wij gebruiken in het verwerken van de informatie
Overdracht van informatie
Uitschrijven
Beveiliging
Toegang, verwijderen en corrigeren van data
Bewaren van de data
Getuigenissen
Klachtenbehandeling
Wijzigingen van ons privacybeleid
Hoe ons contacteren
 
Geldig vanaf 25 mei 2018.
 
Belangrijke contactgegevens van ons als verantwoordelijke instantie:
 
AgapeBelgium gcv
Oude Heirweg 60
8851 Koolskamp
BTW     0512980264
E          info@agapebelguim.be
W         www.agapebelgium.be
Verantwoordelijke: Niek Ghekiere, algemeen directeur, +32 498 52 95 52
 
De informatie die AgapeBelgium verzamelt:
 
Categorieën van gegevens:
 
Om je toegang te verlenen tot onze dienstverlening via onze website (achter de sleutel informatie, onze kennisbank) verzamelen wij informatie die bestaat uit jouw emailadres, gebruikersnaam en paswoord.
Om je toegang te geven tot uitgebreide brochures van programma’s die wij aanbieden, vragen en bewaren wij jouw emailadres.
Wanneer je je via de website inschrijft voor een specifiek programma, dan verzamelen en bewaren wij jouw persoonlijke gegevens (voornaam, familienaam, geslacht, nationaliteit en beroep), adresgegevens (adres, postcode, stad, land, telefoonnummer(s) en emailadres), wie te contacteren bij noodgevallen (incl. telefoonnummer van die persoon), facturatiegegevens (bedrijfsnaam, adres, postcode, stad, land, BTW-nummer), vragen wij of je gebruik zal maken van de KMO-portefeuille en jouw opleidingsachtergrond (vakgebied, jaar, universiteit/hogeschool, afstudeerdatum, werkervaring) en vragen wij je hoe je ons programma hebt leren kennen en of je al eerder bij ons een programma hebt gevolgd.
Soms stelt u deze gegevens rechtstreeks ter beschikking (bijvoorbeeld als onderdeel van het registratieproces of wanneer u zich inschrijft) en soms verzamelen we deze gegevens automatisch (bijvoorbeeld wanneer u doorklikt in de e-mail nieuwsbrief).
Wanneer je een coaching of therapietraject start (AgapeTherapy), dan verzamelen en bewaren wij, naast bovenstaande informatie, schriftelijk jouw weergave van jouw persoonlijke ervaringen.
 
We verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonlijke gegevens om uw inschrijving in een specifiek programma uit te kunnen voeren en u op de hoogte te kunnen houden van toekomstige programma’s via (digitale) nieuwsbrieven.
 
Registratiegegevens
Naam, geslacht, adres, postadres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing), registratie-datum, beroep, ‘hoe hebt u ons gevonden’, BTW-nummer.
Productinteresses
Gebaseerd op gemaakte aankopen en hierdoor verzamelde loyaliteitspunten, op basis van de producten, die op de website, in de app of in e-mailnieuwsbrieven werden bekeken.
Persoonsgebonden gegevens
Motivatiebrief, verslagleggingen, reflectie-nota’s, evaluatieverslagen, stageverslagen, scripties, medische gegevens, noodnummer, aanwezigheden, diëetgegevens.
Onderlinge contracten
Werknemerscontracten, freelancecontracten, akkoordverklaringen, samenwerkingscontracten, stagecontracten en studentenovereenkomsten.
 
Categorieën van ontvangers van uw gegevens
1 AgapeBelgium gcv: AgapeBelgium gcv heeft als verantwoordelijke instantie alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de doelstellingen van de interne taakverdeling te bereiken. Intern krijgen alleen die medewerkers toegang tot uw gegevens die daadwerkelijk toegang tot deze gegevens nodig hebben.
2 Dienstverlener: We hebben serviceproviders ingeschakeld die als opdrachtverwerkers toegang hebben tot uw gegevens en deze verwerken voor specifieke doeleinden die door ons zijn gespecificeerd. Deze opdrachtverwerkers kunnen marketing-serviceproviders zijn, website-hosting-serviceproviders, IT-ondersteuningsserviceproviders, websiteanalysedienstverleners, trainers of consultingbureaus.
3 Andere derden: We kunnen uw informatie indien nodig delen met overheidsinstanties(in het kader van de KMO-portefeuille bvb), externe adviseurs, zakelijke partners of rechtbanken.
4 Internationale gegevenstransmissie: AgapeBelgium gcv werkt voor verschillende trainingen samen met internationale trainers en organisaties. Hoewel de meeste trainers zich momenteel in de EU/EER bevinden, moet u weten dat er ook trainers ontvangen worden in AgapeBelgium die in een niet-EU/EER-land verblijft dat geen gegevensbeschermingsniveau biedt dat toereikend is in vergelijking met het Europese niveau van gegevensbescherming. Met name dienstverleners kunnen in de toekomst in de VS zitten of verblijven. In dit geval selecteert AgapeBelgium gcv ofwel serviceproviders die zijn gecertificeerd volgens het US-EU Privacy Shield-programma (artikel 45, lid 1 AVG) of overeenstemming bereiken met AgapeBelgium gcv met betrekking tot door de EU-standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de EU-Commissie (artikel 46, lid 2 (c) of (d) AVG).
5 AgapeBelgium gcv en PLCP gcv hebben een gezamenlijk  contactgegevensbestand. Wat betekent dat -wat betreft de (digitale) nieuwsbrieven en de website- iedere klant van AgapeBelgium en PLCP dezelfde informatie ontvangt, verwerkt en bewaard Deze klantgegevens worden aan geen enkele andere partij doorgegeven.
Naast de verantwoordelijke autoriteiten hebben externe dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze diensten enkel toegang tot deze gegevens die noodzakelijk zijn voor hun dienstverlening naar AgapeBelgium toe. Deze externe leveranciers hebben een schriftelijk akkoord gegeven om een integere en binnen een beschermend kader, om te gaan met de gegevens die wij hen aanleveren.
Voor onze trainingen en opleidingen, geven de deelnemers hun toestemming om hun contactgegevens te verdelen onder hun medestudenten. Trainers die als freelance-trainer werkzaam zijn in de opleidingen en trainingen van AgapeBelgium hebben geen toegang tot deze contactgegevens. Trainers hebben wel toegang tot persoonsgebonden informatie die noodzakelijk is voor hen om op een veilige manier te werken met elke student.
Uw gegevens worden momenteel niet buiten de EU verwerkt, met uitzondering voor zij die zich inschrijven en afstuderen in de gecertificeerde modulaire opleiding in bewegingsanalyse (Certified Movement Analysis training). De inschrijfgegevens voor dit programma worden doorgegeven aan het Laban Instituut voor Bewegingsstudies (LIMS, New York) die uw gegevens gebruikt voor de certificering aan het eind van het programma. Het Laban Instituut for Movement Studies werkt binnen het kader van de Amerikaanse Privacy Shield Certification en respecteert de Europese GDPR.
 
 Data integriteit: het gebruik van de informatie
Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan AgapeBelgium gcv te verstrekken. U kunt echter niet deelnemen aan een programma van AgapeBelgium als u ons uw informatie niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig. Als u uw informatie niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van de voordelen en diensten van AgapeBelgium gcv.
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese General Data Protection Regulation  (GDPR) en andere toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming voor de volgende doeleinden:
Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd om te worden gebruikt: om uw gebruik van de AgapeBelgium website diensten; voor het maken van uw user account, om uw vragen te beantwoorden; het verbeteren van onze website en diensten; voor de administratie van het systeem, customer support en het oplossen van problemen; evaluatie van uw AgapeBelgium zoek- & inschrijfgedrag op onze website of in uw emailverkeer met AgapeBelgium, zodat u op maat gemaakte aanbiedingen en inlichtingen krijgt, uitnodigingen voor speciale evenementen en kortingsbonnen, inclusief het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om het klantenprofiel te koppelen; om de diensten te leveren die horen bij het AgapeBelgium-programma, inclusief productinformatie die is afgestemd op uw interesses; het uitvoeren van het AgapeBelgium-programma waar u zich voor inschrijft of uw interesse naar uit gaat; in het bijzonder voor aankondigingen van nieuwe producten, product updates, en soortgelijke mededelingen; het uitvoeren van zakelijke beslissingen; regulatory compliance (naleving van de regelgeving); voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere updates; voor het verzenden van betalingsbewijzen en facturen; voor het delen van cursusinformatie; om de algemene voorwaarden van AgapeBelgium te communiceren; en in geaggregeerde of globale vorm het volgen en analyseren van het gebruik van de website; vaststelling, uitoefenen en de verdedigen van rechtsaanspraken. Vaststelling, uitoefenen en de verdedigen van rechtsaanspraken. Verder, in verband met getuigenissen of  andere content die je kan aanleveren en  die, via de website en/of een AgapeBelgium gerelateerde pagina op een sociale netwerksite, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen op de AgapeBelgium facebookpagina en de AgapeBelgium LinkedIn-pagina, daarvan kunnen wij uw naam, verklaring, commentaar, jouw afstudeerscripties en  afgeleverde artikels ter publicatie, gebruiken voor  nieuwsbrieven, contact, marketingdoeleinden en aankondigingen. AgapeBelgium zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie relevant is voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u zich wilt afmelden voor ons gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie, zie de “uitschrijven” sectie hieronder.
 
Wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens
De verwerking van uw gegevens is toegestaan, omdat dit voor het uitvoeren van de contractuele overeenkomst met u voor de deelname aan AgapeBelgium gcv-programma nodig is en omdat we een doorslaggevend gerechtvaardigd belang hebben. In het bijzonder rechtvaardigen wij onze doorslaggevend gerechtvaardigd belang als volgt: Door informatie op te vragen over een programma van AgapeBelgium gcv of door deel te nemen aan een AgapeBelgium gcv programma, hebt u uw interesse getoond in het verstrekken van gepersonaliseerde informatie over de producten en diensten van AgapeBelgium gcv, met behulp van objectieve informatie evalueren wij uw aankoopgedrag en uw productbelangen, zonder gevoelige persoonlijkheidsprofielen te creëren en nemen wij geen geautomatiseerde beslissingen met juridisch of vergelijkbaar effect.
Voor zover toestemming wettelijk vereist is, bijvoorbeeld voor bepaalde externe communciatietools zoals (digitale) nieuwsbrieven of voor bepaalde categorieën van cookies, vragen wij om deze toestemming. Als er geen toestemming wordt gegeven, zullen we de gegevensverwerkingsprocessen waarvoor toestemming is vereist, niet worden uitgevoerd.
Bovendien maken wettelijke-toestemmingsnormen, zoals belastingtermijnperiodes of het geldend maken, uitoefenen en verdedigen van rechtsaanspraken, de verwerking van uw gegevens mogelijk.
Ook is er geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan AgapeBelgium gcv te verstrekken. U kunt echter niet deelnemen aan een programma van AgapeBelgium als u ons uw informatie niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig. Als u uw informatie niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van de voordelen en diensten van AgapeBelgium gcv.
 
Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 
Google Analytics
Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Technologieën die wij gebruiken in het verwerken van de informatie
Zoals geldt voor de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in log-files. Deze informatie kan internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internet serviceprovider (ISP), verwijzend/exit pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd stempel, en/of clickstream data bevatten. Wij koppelen deze automatisch verzamelde gegevens aan andere informatie die wij verzamelen over u.
 
Overdracht van informatie
AgapeBelgium werkt samen met andere organisaties, met inbegrip van internationaal, gevestigde organisaties die specifieke dienstverlening verlenen aan ons. We geven alleen de persoonlijke informatie die nodig is aan elke samenwerkende organisatie om hun dienstverlening aan ons te garanderen. Deze organisaties kunnen persoonlijke informatie met uitzondering van het doel van deze dienstverlening niet gebruiken. We vereisen dat deze organisaties ermee instemmen dergelijke gegevens op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacy beleid en eventuele andere passende veiligheidsmaatregelen te verwerken. Bovendien, bij het overbrengen van persoonlijk identificerende informatie die is onderworpen aan de Global Data Protection Regulation (GDPR) vereisen wij dat al onze partners waarmee wij samenwerken  GDPR-respecterende maatregelen hebben geïmplementeerd in hun werking, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of Privacy Shield Certificering.
AgapeBelgium gcv verwerkt als enige al uw gegevens.  AgapeBelgium werkt samen en geeft -beperkend tot de noodzakelijkheid om hun dienstverlening te garanderen aan AgapeBelgium gcv- toegang tot uw persoonsgegevens aan PLCP gcv (AgapeRituals), Well Communications (website en communicatie), De Souter Consulting (boekhouding en fiscaliteit). Deze bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens in het kader van artikel 26 van de AVG (“Joint Controller”). Het doel van de gegevensverwerking voor het programma waar je aan deelneemt en e-mailreclame, wordt gedetailleerd beschreven in een Joint Controller Agreement die AgapeBelgium gcv heeft afgesloten met bovenstaande bedrijven. De bepalingen in deze overeenkomst beschrijven dat elke partner
De GDPR-richtlijnen respecteert en includeert in zijn werking
De verkregen data van AgapeBelgium beschermt (en hiervoor ook de nodige installaties heeft gedaan die deze bescherming kunnen garanderen)
De verkregen data van AgapeBelgium niet verspreid en niet voor eigen doeleinden gebruikt.
Ook na een eventuele stopzetting van onze samenwerking, blijven bovenstaande afspraken gelden.
 
AgapeBelgium verkoopt geen persoonlijke informatie over individuele gebruikers, en deelt deze informatie met niemand, behalve met de hierboven en in de volgende beschreven gevallen.
 
Jouw toestemming en jouw uitschrijven
Door zich persoonlijk, per email of via de website aan te melden voor therapie/coaching of het opvragen van informatie of je in te schrijven voor één van onze programma’s, stemt u ermee in om de informatie dat je ons geeft ook te verzamelen, te bewaren en te gebruiken binnen het kader van dit beschreven  privacy beleid. Wij zullen u en uw persoonlijk identificeerbare gegevens uit onze lijsten verwijderen of afzien van het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten of andere dienstverleningen die wij aanbieden, wanneer u ons dat per email verzoekt te doen. Deze email is gericht aan info@agapebelgium.be . Houd er rekening mee dat verwijdering van persoonlijk identificeerbare informatie uit de AgapeBelgium-lijsten  ertoe kan leiden dat u de toegang tot specifieke websitediensten  van AgapeBelgium geweigerd wordt.
U kunt kiezen om het ontvangen van onze nieuwsbrief of marketing e-mails te stoppen door de ‘uitschrijf- instructies’ opgenomen in deze (digitale) nieuwsbrieven te volgen of u kunt dit verzoek rechtstreeks richten per email aan ons via info@agapebelgium.be .
 
Toegang, verwijderen en corrigeren van data
Op verzoek zal AgapeBelgium u voorzien van informatie of wij persoonlijke gegevens van jouw bijhouden en indien ja, de welke.  Als u zou willen dat wij deze gegevens controleren, verwijderen of bijwerken, kunt u ons contacteren via info@agapebelgium.be . Wij zullen u toestaan deze te verbeteren, te wijzigen of te verwijderen wanneer is aangetoond dat zij onjuist zijn. Wij zullen reageren op uw verzoek binnen een redelijke termijn. Let op, vanwege de manier waarop die wij bepaalde diensten handhaven, is het belangrijk te weten dat er tijd over gaat eer uw gekopieerde gegevens verwijderd zijn uit de servers en onze back-upsystemen. U zal ons moeten voorzien van voldoende identificerende informatie, zoals uw naam en e-mail adres en eventuele bijkomende identificatiegegevens als veiligheidsmaatregel.
Wettelijk zijn wij ook verplicht bepaalde persoonlijke informatie meer dan 10jaar te bewaren. Dit is geldend voor alle persoonlijke informatie die ons, in het kader van de KMO-portefeuille, is gegeven en verzameld. Ook andere persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een subsidiemaatregel en/of een officiële erkenning, zullen onder de wettelijke voorwaarden van deze subsidiemaatregel en/of officiële erkenning behandeld worden.
 
Bewaren van de data
Wij bewaren uw gegevens voor zo lang als uw account geactiveerd is of desgewenst u om diensten te verlenen. Wij verwerken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van onze contractuele relatie. Dit omvat ook de eventuele totstandkoming van een contract (precontractuele juridische relatie).
Bovendien zijn wij onderhevig aan verschillende verplichtingen inzake bewaring en documentatie. De hier vermelde uiterste data voor opslag en documentatie bedragen maximaal tien jaar na het einde van de contractuele relatie of de precontractuele juridische relatie. In sommige gevallen respecteren wij de eisen van de wetgever die verwacht dat wij jouw gegevens bijhouden, zoals het geval is voor een subsidiedossier en/of officiële erkenning.
 
Indien u wenst uw account stop te zetten of u wenst dat wij uw gegevens niet langer meer gebruiken om u te voorzien of te informeren over onze diensten, gelieve dan contact op te nemen met ons via info@agapebelgium.be . We blijven echter jouw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken indien het nodig is om te blijven voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen, en handhaving van onze overeenkomsten.
Bovendien kunnen specifieke wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn vereisen, zoals bijvoorbeeld het bewaren van bewijsmateriaal binnen de wettelijke verjaringstermijnen.
 
Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun, tijdelijke, verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de bovengenoemde doeleinden voor het doorslaggevende legitieme belang van de opdrachtgever.
 
Getuigenissen
In bepaalde situaties kan van AgapeBelgium worden verlangd om persoonsgegevens  openbaar te maken als antwoord op rechtmatige verzoeken door overheden in het kader van de handhaving van de nationale veiligheid, om te voldoen aan een gerechtelijke procedure zoals een dagvaarding, faillissementsprocedures of soortgelijke juridische procedures; om te beschermen tegen schendingen van onze gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden; of om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen.
Getuigenissen die ons zijn aangeleverd en die wij met toestemming publiceren op onze website, kunnen met een schriftelijk verzoek per email via info@agapebelgium.be verwijderd worden.
 
AgapeBelgium publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, op facebook,… . De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.  Er is altijd een toestemming dat wordt gevraagd wanneer wij beeldmateriaal publiceren die gemaakt is op het domein van AgapeBelgium. Wanneer dat beeldmateriaal is gemaakt in een publieke ruimte waar de personen op het beeldmateriaal aanwezig op vrijwillige basis aanwezig waren op deze plaats, gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment schriftelijk melden via info@agapebelgium.be.  We zullen het bezwaar respecteren en de beelden verwijderen van het internet.
 
Artikels en afstudeerscripties, worden eigendom van AgapeBelgium wanneer de auteur hiervoor schriftelijk ook akkoord tekent. In dit geval kan AgapeBelgium beschikken over deze literatuurstukken en handelen volgens de wettelijke bepalingen van het intellectuele  eigendomsrecht. In andere gevallen kan elk gepubliceerd artikel dat valt onder de copywrite-rechten op schriftelijk verzoek van de auteur en per email naar info@agapebelgium.be verwijderd worden.
 
Wanneer AgapeBelgium betrokken wordt bij een fusie, een overname of een overkoop van alle of een deel van haar activa, zullen uw persoonlijke gegevens gebruikt worden in overeenstemming met dit privacy beleid.  Als er wijzigingen zijn aangebracht in hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, zult u hierover per email op de hoogte worden gebracht en/of zal er een prominente aankondiging op onze website melding maken van een dergelijke wijziging.
 
Het delen van jouw getuigenissen met een instelling waarmee u verbonden bent, kan enkel wanneer u hierover jouw uitdrukkelijk akkoord geeft aan ons, per email aan info@implosive9183AgapeBelgium deelt algemene gebruiksgegevens op een anonieme en in bulk met deelnemende instellingen, onderzoekers en het grote publiek.
We mogen persoonlijke getuigenissen van deelnemers weergegeven op onze website. Met uw toestemming, kunnen wij uw getuigenis onderschrijven met uw naam. Als je wenst dat wij uw getuigenis verwijderen, kan je ons hiervoor contacteren via info@agapebelgium.be .
 
Uw rechten omtrent gegevensbescherming
Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij ons uw gegevensbeschermingsrechten doen gelden:
Recht op herroeping van de toestemming:Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten verwerkingsactiviteiten, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Een dergelijke herroeping heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de herroeping van uw toestemming of voor zover de verwerking op een andere wettelijke basis kan worden gerechtvaardigd.
Recht op informatie:U hebt dus het recht op informatie van ons over uw opgeslagen gegevens volgens de regels van artikel 15 AVG.
Recht op correctie:Op uw verzoek zullen wij de gegevens die over u zijn opgeslagen overeenkomstig artikel 16 AVG corrigeren als deze niet van toepassing of onjuist zijn.
Recht op wissen:Indien u dit wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen volgens de principes van artikel 17 AVG, indien andere wettelijke voorschriften (bijv. wettelijke bewaarplicht) of een overheersende interesse van onze kant (bijv. ter verdediging van onze rechten en claims) hier niets op tegen hebben.
Recht op beperking van verwerking:Rekening houdend met de voorwaarden van artikel 18 AVG, kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Dit recht van bezwaar bestaat om bepaalde redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie en alleen voor gegevensverwerking waarvan de wettigheid gebaseerd is op een belangenafweging met betrekking tot profilering of voor direct marketingdoeleinden. We zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij we wettelijk gerechtigd zijn uw bezwaar te verwerpen. Een tegenstrijdigheid tegen direct marketing, inclusief profilering, is echter verplicht voor ons en het is ons niet langer toegestaan uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken. Als u uw toestemming voor directe reclame hebt verstrekt en niet langer deze directe reclame wenst te ontvangen, moet u uw toestemming herroepen.
Recht op gegevensportabiliteit:U hebt ook het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat volgens de voorschriften van artikel 20 AVG te ontvangen of aan derden door te geven.
 
Klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit:Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG). We raden u echter aan om in eerste instantie altijd een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming, zodat we uw verzoek zo snel mogelijk en klantgericht kunnen oplossen.
Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken om de uitoefening van uw rechten schriftelijk in te dienen bij het volgende adres of rechtstreeks bij onze functionaris voor gegevensbescherming: Niek Ghekiere, Algemeen directeur AgapeBelgium gcv, info@agapebelgium.be
 
Klachtenbehandeling
We verbinden er ons toe om ons privacy beleid, zoals hier beschreven, uit te voeren met de beste instrumenten die wij beschikbaar hebben. Wij controleren de accuratie van ons beleid en toetsen nieuwe procedures van AgapeBelgium telkens met de GDPR. betrekken in periodieke self – assessment om overeenstemming met onze Privacy Policy.  Wij vragen de geïnteresseerden ons via onderstaande contactgegevens te contacteren met hun vragen, opmerkingen of klachten. Elke schriftelijke (per email) gerichte klacht krijgt een prioriteit in de behandeling ervan en het vinden van antwoorden en/of oplossingen.
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben opgelost,, gelieve dan contact op te nemen met de privacy commissie van de federale overheid van België.
 
Wijzigingen van ons privacy beleid
Wij kunnen dit privacy beleid wijzigen wanneer veranderingen plaatsvinden in de manier waarop we omgaan met persoonlijke informatie van onze dienstvragers. Als wij op een andere manier omgaan met jouw persoonlijke informatie, dan brengen wij je hiervan op de hoogte te per email (verzonden naar het e-mailadres opgegeven in uw account) of door middel van een bericht op de website van AgapeBelgium vooraleer de wijziging effectief plaatsvindt. We raden u aan om regelmatig deze pagina te herlezen om op deze manier op de hoogte te blijven van de laatste informatie met betrekking tot onze privacyrichtlijnen.
 
Hoe ons contacteren
Wanneer je nog vragen hebt over dit privacy beleid van AgapeBelgium of de uitvoering ervan, dan kan je ons contacteren op info@agapebelgium.be . De toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle AgapeBelgium activiteiten kan als volgt worden gecontacteerd: info@agapebelgium.be Deze informatie over de gegevensbescherming is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. AgapeBelgium gcv behoudt zich het recht om dit privacy beleid regelmatig bij te werken.