zweethut ceremonie

sweatlodge ceremony

programma

De zweethutceremonie die Ron Evans aanbiedt is geworteld in de oer-oude zweethuttraditie van de Chippewa Cree. Ron groeide op met de zweethutceremonie en werd door de elders van zijn stam meegenomen inde gebruiken, de verhalen en de toepassingen ervan, om deze traditie levend en authentiek te houden. 

Een zweethut is een –vaak uit wilgentakken- gebouwde rondvormige hut die tijdelijk wordt gebouwd voor ceremoniële doeleinden en verwarmd wordt met warme stenen. Geworteld in het weten dat wij een onderdeel zijn van de natuur en verweven zijn met het Leven, vormt de zweethutceremonie een bijzondere plaats waarin we deze diepe verbindingen mogen her-inneren en beleven.

Geworteld in bijzondere ontstaansverhalen, wordt de zweethutceremonie aangeboden in verschillende rondes. Elke ronde herinnert ons aan de bijzondere relaties die wij mensen hebben met het Leven, elkaar en onszelf. De rondes worden gedragen door oude traditionele liederen. Deze zijn verbindend en vormen een melodieuze mand die jouw intenties en expressies dragen.

De zweethutceremonie geeft ons de mogelijkheid onszelf te zuiveren en te versterken. Ons te verbinden met diepere ‘lagen’ in onszelf, heling te vinden en verbinding op een genuanceerdere manier te beleven.

 De spirituele verdiepingen die binnen de zweethutceremonie plaatsvinden, zijn lijfelijk ervaren en begrepen harmonieuze ervaringen, waardoor de zweethutceremonie een plaats is van heling en heel-wording.

Deze traditionele zweethutceremonie wordt geleid door Ron Evans en Jose Brown.

The sweat lodge ceremony that Ron Evans offers is rooted in the ancient sweat lodge tradition of the Chippewa Cree. Ron grew up with the sweat lodge ceremony and was guided by the elders of his tribe in the practices, stories, and applications to keep this tradition alive and authentic.

A sweat lodge is a round-shaped hut, often made of willow branches, temporarily built for ceremonial purposes and is heated with hot stones. Rooted in the knowledge that we are part of nature and intertwined with Life, the sweat lodge ceremony provides a special place where we can remember and experience these deep connections.

Rooted in unique origin stories, the sweat lodge ceremony is offered in various rounds. Each round reminds us of the special relationships we humans have with Life, each other, and ourselves. The rounds are accompanied by old traditional songs. These songs are connective and form a melodious basket that carries your intentions and expressions of the participants.

The sweat lodge ceremony gives us the opportunity to purify and strengthen ourselves. To connect with deeper layers within ourselves, find healing, and experience connection in a more nuanced way. The spiritual deepening that takes place within the sweat lodge ceremony consists of harmonious experiences that are physically felt and understood, making the sweat lodge ceremony a place of healing and wholeness. This traditional sweatlodge ceremony will be lead by Ron Evans and Jose Brown.

praktische informatie

DatumThemaPrijs
(incl. BTW)
Locatie
Okt 27Traditionele zweethut90,75 euroDe Boomcirkel
Nov 11Traditionele zweethut90,75 euroTo be announced
Dec 1Traditionele zweethut90,75 euroTo be announced
Dec 31Traditionele zweethut: nieuw begin en nieuwjaarszweethut95 euroDe Boomcirkel

Je kan ook inschrijven voor 3 traditionele zweethutten (27 oktober, 11 november en 1 december), dan betaal je 225 euro ipv 272,25 euro. (incl. BTW).

Uren: Je bent welkom vanaf 9u30. Om 10u gaan we van start en we ronden af om 17u.
Opgelet: de nieuwjaarszweethut is een nachtceremonie; dan ben je welkom vanaf 19u30. We starten om 20u en ronden af om 02u ‘s nachts.

Er is geen catering voorzien tijdens dit programma.

De training zal in het Engels worden gegeven. Het niveau van het Engels zal voor iedereen zeer toegankelijk zijn. Er wordt geen vertaling aangeboden.

Sommige locaties hangen af van het aantal personen dat zich inschrijft. De exacte locatie wordt in dat geval later meegedeeld.

DateThemePrice (VAT incl.)Location
Oct 27Traditional sweatlodge90,75 euroDe Boomcirkel
Nov 11Traditional sweatlodge90,75 euroTo be announced
Dec 1Traditional sweatlodge90,75 euroTo be announced
Dec 31Traditional sweatlodge: new beginnings,
new years sweatlodge
95 euroDe Boomcirkel

You can also register for 3 sweatlodges (27 October, 11 November and 1 December), then you pay 225 euros instead of 272,25 euros. (incl. VAT)

Timing: you are welcome from 9:30AM. We start at 10AM and end at 5PM.
Attention: the New Years sweatlodge is a night lodge; you are welcome from 7:30PM, we sart at 8PM and end around 2AM.

No catering is provided during this training.
The official language of this training is English.

Some of the locations depend on the number of people who register and will be communicated later.


Picture credit Sweat-Lodge-Acrylic-by-Red-George