boek hier je afspraak

Je kunt bij ons terecht voor individuele therapie/ coaching voor angst– en onzekerheidsklachten, depressieve klachten, vragen over seksualiteit, vragen over zingeving en spiritualiteit, omgaan met agressie en boosheid, omgaan met rouw en afscheid, identiteitsproblematieken, traumaverwerking, relatiebegeleiding enz.

Wij bieden ook ondersteuning voor therapeuten. Als therapeut ben jij het belangrijkste therapiemiddel in het contact met de cliënt. Leertherapie geeft je de mogelijkheid persoonlijke thema’s te verkennen en hanteerbaar te maken.

Wens je een afspraak te maken, stuur dan een mail naar info@agapebelgium.be

Leertherapie
De leertherapie is enkel bedoeld voor therapeuten in opleiding of voor werkende therapeuten. Wij bieden leertherapie aan voor dans- en bewegingstherapeuten en lichaamsgerichte psychotherapeuten. Je krijgt de mogelijkheid persoonlijke thema’s te verkennen en hanteerbaar te maken.Deze ontwikkeling draagt bij tot een bewust leven enerzijds en een stevigere attitude als therapeut anderzijds. Je ervaart de verschillende dynamieken van een therapeutisch proces, je leert over de interventies en de manier waarop therapie bijdraagt tot groei, bewustwording en het bereiken van de gestelde doelstellingen.
Bij het volgen van leertherapie schrijf je na elke bijeenkomst een verslag. Na afloop van de sessies krijg je van de leertherapeut een attest waarop het aantal gevolgde uren leertherapie op vermeld staan.

stephanie de bruijckere

Stephanie de Bruijckere is een internationaal trainster die zich heeft gespecialiseerd in dynamische ontspanningswerkvormen, Laban Bewegingsanalyse en Bartenieff Fundamentals. Zij is een erkend dans- en bewegingstherapeute en gecertificeerd bewegingsanalist (CMA). Zij doceerde in de internationale trainingen van het Laban Institute for Movement Studies in New York en werkte mee in programma’s zoals ‘embodied leadership’, ‘dynamic relaxation’ en nog meer.
Zij is verbonden als coördinator en trainster in de opleiding dans- en bewegingstherapie van AgapeBelgium.

niek ghekiere

Niek Ghekiere is als creatief therapeut een erkend dans- en bewegingstherapeut en draagt een Master in Dance Movement Therapy (MaDMTh). De opleiding die hij volgde tot neo-reichiaans therapeut ondersteunt en verscherpt hem in het begeleiden van mensen en groepen. Hij heeft een privépraktijk, waar hij supervisie geeft en is directeur van het therapie- en opleidingscentrum AgapeBelgium. Hij is voormalig voorzitter van de vakgroep dans- en bewegingstherapie en verricht onderzoek naar lichaamsgerichte therapieën en spiritualiteitsbeleving.