Over authentiek leiderschap en vuur

Over authentiek leiderschap en vuur

Een Firekeeper is de hoeder van de ceremoniële vuren. Hij belichaamt een belangrijke schakel in traditionele ceremonies waar vuur een belangrijke rol speelt. Een Firekeeper vertegenwoordigt een van de oudste functies die mensen gaven aan iemand om een volk in leven te houden, te beschermen en meer levenskwaliteit en zingeving te geven. Firekeepers bestaan al sinds…

Podcast Dansdocent.nu – Een interview met Stephanie de Bruijckere & Niek Ghekiere
| |

Podcast Dansdocent.nu – Een interview met Stephanie de Bruijckere & Niek Ghekiere

Dansen is ontzettend leuk! Maar dansen draagt ook bij aan het fysieke, mentale, emotionele en sociale welzijn van mensen. Dansdocenten hebben dus een belangrijke taak. Dansdocent.nu is het eerste online magazine voor dansdocenten in Nederland en Vlaanderen. Het magazine werd in het geleven geroepen omdat het heel belangrijk is om als dansdocent goed onderbouwd les te geven….

Psychosomatiek en trauma door een andere bril bekeken – Interview met dr. Joeri Calsius
|

Psychosomatiek en trauma door een andere bril bekeken – Interview met dr. Joeri Calsius

Het borrelt in het therapeutisch landschap. De gezondheidszorg staat op een keerpunt! Waar vroeger spanningsklachten, chronische pijnen of psychisch lijden zeer eenzijdig behandeld werden – ofwel ga je naar de psycholoog of je gaat naar een arts- gaan steeds meer stemmen op om psychische klachten op een meer geïntegreerde, persoonsgerichte of holistische manier aan te…

Welk masker draag jij?

Welk masker draag jij?

Elk mens heeft een bepaald karakter. Een ‘karakter’ is eigenlijk het geheel van gedragingen die diep in jou als persoon gegrift zijn. Je karakter vormt zich tijdens je eerste levensjaren door ervaringen en invloed van buitenaf, in combinatie met het temperament waar je mee wordt geboren.  Als kind heb je ongetwijfeld zowel liefdevolle als pijnlijke ervaringen meegemaakt….

Lichaamsgerichte psychotherapie – Een onbekend antwoord op de psychosomatische kloof?

Lichaamsgerichte psychotherapie – Een onbekend antwoord op de psychosomatische kloof?

De mens is meer dan een klagend hoofd of een lijdend lichaam.Toch benaderen veel therapeuten zorg vanuit slechts een van beide perspectieven. Dat helpt, maar niet steeds en niet bij iedereen. Onder andere vanuit de kinesitherapie (fysiotherapie voor de Nederlandse lezers) groeit het inzicht dat heel wat klachten met meer succes kunnen aangepakt worden als het gangbare…

Attunement Process: leer communiceren zonder woorden
|

Attunement Process: leer communiceren zonder woorden

Ga jij om met mensen die niet met woorden kunnen communiceren? Werk jij als gezondheidswerker met personen met een autismestoornis, of ouderen die zich niet meer of moeilijk kunnen uitdrukken? Of heb jij in jouw familie of vriendenkring iemand met leerstoornissen? Misschien ben je wel een mama die beter wil leren omgaan met haar baby. …

Onze adem is onze dans – Interview met Rachel Porter (UK)
|

Onze adem is onze dans – Interview met Rachel Porter (UK)

Rachel Porter is een Engelse drama- en bewegingstherapeute (MA). Ze geeft les in de opleiding Dans- & Bewegingstherapie in AgapeBelgium sinds 2007 en is dus kind aan huis. In november biedt ze de nieuwe module ‘Attunement Process’ aan binnen de opleiding ‘The Embodied Coach’. Daarin verzorgt ze een nieuwe module over het belang van afstemming….

End of content

End of content