Een Firekeeper is de hoeder van de ceremoniële vuren. Hij belichaamt een belangrijke schakel in traditionele ceremonies waar vuur een belangrijke rol speelt. Een Firekeeper vertegenwoordigt een van de oudste functies die mensen gaven aan iemand om een volk in leven te houden, te beschermen en meer levenskwaliteit en zingeving te geven. Firekeepers bestaan al sinds het begin van de mensheid. We weten immers dat de volkeren tonderzwammen gebruikten om het vuur van de ene plek naar het andere plek te transporteren en het was de Firekeeper die daarvoor verantwoordelijk was.

Een Fire Keeper is met hart en ziel toegewijd om het vuur te hoeden. Als Fire Keeper is het belangrijk om volledig aanwezig te zijn en in totale verbinding te gaan met het vuur. Firkeepers vind je in diverse ceremonies, zoals de zweethut, de vuurloop en andere ceremonies als overgangsrituelen, dansceremonies, Vision Quests enz.

“Toch nog even melden hoe waardevol mijn opleidingen waren bij jullie. Deze zondag nog eens vuurloop gegeven voor vrouw die 40j werd + haar verwanten. Heel mooie dag en ceremonie. Voel me zo dankbaar dat ik dit kan doen. Ook mijn agape opleiding kan ik dagelijks omzetten in mijn werk. Het geeft me een stevig fundament. Ik pluk elke dag de vruchten ervan! Nogmaals een dank je wel hiervoor… Cheers, Evan”

Authentiek Leiderschap

Symbolisch gezien is de Firekeeper de persoon die zijn/haar eigen vuur in eigen passies kan dragen en beheren. Hij is deze die de kunst en vaardigheden ontwikkelt om de taal van passie te leren lezen. Passie in de allergrootste betekenis van het woord. Metaforisch en symbolisch is deze persoon vaardig geworden in het kunnen hanteren hoe hij denkt, voelt, omgaat met materiele objecten en met andere mensen. Het leert hem zijn eigen passies te hoeden en zicht te krijgen op wat ervoor zorgt dat de passie (uit)gedoofd raakt.

Een Firekeeper leert de taal leren kennen van de elementen, van de wind, water, aarde, en hoe deze interacteren met vuur is een van deze vaardigheden. Leren en leven in de natuur met de grillige expressies van de natuur geeft ons de bedding om om te gaan met de grillige en wilde natuur van de mens.

Ook in onze cultuur kennen we Firekeepers, bijvoorbeeld bedrijfsleiders of gezinshoofden. Een bedrijfsleider is een belangrijke steunpilaar in de organisatie die haar eigen intern systeem altijd in evenwicht moet houden om de missie van het bedrijf in de wereld te kunnen dragen. Ook binnen het gezin is de Firekeeper de persoon die de waarden en passies van het gezin draagt en verdedigt.

Authentieke leiders zijn heel bewust van manier van denken, hoe ze zich voelen, hoe belangrijk een productcreatie is als een verlengstuk van de passie van het bedrijf en de eigen passie.

In de opleiding leert een Firekeeper dan ook om niet meer bang te zijn van zijn of haar eigen passies, om zichzelf zichtbaar te maken zonder angst. Een Firekeeper leert om zich bepaalde waarden eigen te maken, zoals dienstbaarheid, respect, afstemming, veiligheid, betrouwbaarheid. Door de training ga je deze waarden onbewust gaan toepassen, ze worden snel geïncorporeerd in de stijl en bewustzijn van de persoon. Het zijn eigenlijk primitieve instinctiefmatige handelingen die we hebben als mensen, die we relateren aan ons primitief brein.

Veel Firekeepers die later uitgroeiden tot ceremoniemeesters, zijn succesvolle verkopers, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers geworden. Ze zijn immers geoefend om door te gaan en veiligheid te blijven creëren, ook in moeilijke situaties. Firekeepers blijven zoeken naar creatieve oplossingen. Een Firekeeper is vaak een goede betrouwbare leider waarop je kan rekenen omdat ze deze attitude via het vuur hebben geleerd.

Ceremonies

In AgapeBelgium startten we met de opleiding in het jaar 1989. Gedurende deze dertig jaar hebben we zo’n 400 à 500 Firekeepers opgeleid. Firekeepers beginnen vaak op jonge leeftijd.

Het is opvallend dat steeds meer jongeren instromen in de opleiding. Zij zijn vaak hun waarden kwijt en creëren door de training een attitude aan die gevuld is met waarden die hun leven ten goede komen. Ze leren niet enkel logisch denken, maar ook te luisteren met hun gevoel. Ze leren vanuit een mythologisch bewustzijn te handelen, genereren lichaamsbewustzijn, leren werken met hun lichaam en dragen dit uit compassie naar mensen toe en ceremonie.

Veel Firekeepers groeien door tot ceremonieleiders. De Fire Keeper training is immers een ideale voorbereiding en eigenlijk gewoon een must voor mensen die ooit Zweethutleider willen worden. Het houden van een ceremonie begint dan ook bij de vaardigheid van het vuur. Een ceremoniemeester die het vuur niet kan hoeden, mist iets.