4-jarige opleiding dans- & bewegingstherapie

Wil je graag Dans- en bewegingstherapeut worden? Sluit je dan aan bij onze 4-jarige opleiding ‘geïntegreerd lichaamsgericht werken in (psycho)therapie – afstudeerrichting Dans- & bewegingstherapie’. Meer dan 200 studenten hebben wij reeds mogen begeleiden in het waarmaken van hun droom.
Bewust bewegen of bewust dansen heeft een bijzondere uitwerking op onze ontwikkeling als mens.

In deze gecertificeerde opleiding ervaar en leer je verschillende danstherapeutische methodieken en therapeutische vaardigheden, zoals Laban Movement Analyses, Bartenieff Fundamentals en Authentic Movement. Dit zal je in staat stellen mensen te begeleiden in hun veranderings-, ontwikkelings-, acceptatie- en bewustwordingsprocessen.

Beoordeling: 4.5 uit 5.

Deze opleiding kent een gemiddelde tevredenheidsscore tussen 92 en 96%.

Dansen en bewegen gaat verder dan alleen maar vreugde en energie brengen. Dans en beweging kan dienen als bron van bewustwording en transformatie. Het is een ruimte waarin we onze emoties kunnen omarmen, waar subtiele energieën voelbaar worden zonder woorden maar met een diepe betekenisvolle lading. Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om diverse methoden te verkennen waar dans en beweging een genezende kracht hebben voor lichaam, geest en persoonlijkheid.

Dans- en bewegingstherapie leidt tot bewustwording van je lichaam, je blokkades, en de complexe relatie tussen je persoonlijkheid en je lichaam. Het helpt om de vaak verkrampte band tussen beide te herstellen.

Het bewust worden van je lichaam betekent het ontdekken van je gedrag, denkpatronen, stemmingen, handelingen en indrukken – kortom, het betekent het verkennen van je volledige potentieel.

Dans en beweging zijn net zo belangrijke expressiemiddelen als praten, en zijn een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Veel mensen ervaren echter een verstoorde relatie met hun lichaam, kennen het niet volledig of keuren het op verschillende manieren af, wat van invloed is op hun gevoel van welzijn en vertrouwen in zichzelf, en hoe ze zichzelf uiten.

Het gebruik van dans en beweging als therapeutisch of helend instrument is gebaseerd op het besef dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het verleden dansten onze voorouders samen om het leven te vieren, diepe emoties te uiten, spanningen los te laten, zichzelf te ontdekken en verbinding te maken. Dit blijft een actieve praktijk bij sommige volkeren vandaag de dag. In de jaren ’60 richtten enkele pioniers zich op de helende kracht van dans en beweging, waardoor dans- en bewegingstherapie evolueerde tot een volwaardige vorm van psychotherapie.

“Danstherapie maakt gebruik van het bewegende en/of dansende lichaam als middel om positieve veranderingen teweeg te brengen in iemands psychisch, lichamelijk, emotioneel en sociaal welzijn,” aldus de definitie van de EADMT (Europese Associatie voor Dans- en Bewegingstherapie).

Deze opleiding helpt je om emoties en ervaringen te verwerken, angsten en beperkende overtuigingen te overstijgen die je welzijn in de weg staan. Bewustwording van je lichaam geeft je vertrouwen en vrijheid, terwijl creatief denken je uitdagingen in plaats van problemen laat zien. Deze therapie is effectief bij diverse aandoeningen, waaronder angststoornissen, emotionele klachten, verslavingen, en het voorkomen van depressie.

Onze opleiding Danstherapie is dit jaar grondig vernieuwd en bijgewerkt volgens de nieuwste internationale richtlijnen. We zijn verheugd over onze structurele samenwerking met IACAET, die een nog rijker leerlandschap biedt voor toekomstige danstherapeuten.

Met nieuwe modules en een uitgebreidere groep trainers kijken we ernaar uit om een nieuwe generatie danstherapeuten te verwelkomen en te begeleiden op hun reis.

Klik op de tabbladen bovenaan voor de brochure, prijzen, data en meer info. Klik hier om de uitgebreide studiegids te downloaden.

data

De data voor het eerste jaar kan je hieronder raadplegen.

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

Module 7
Module 8
Module 9

Introductie lijfwerk en neurobiologische concepten
Fundamenten van DBT & LPT basis 1
Fundamenten van DBT & LPT basis 2
Lichaamsgericht werken in therapeutische relatie
Narratieven binnen de psychopathologie
Introductie in ‘het lijf in de groep’: groepsdynamieken en therapeutische gesprekstechnieken
Introductie AM / LBMS
Introductie Ademtherapie
Portfoliopresentaties 

13-16 februari 2025
13-14 maart 2025
15-16 mei 2025
19-20 juni 2025
22-24 augustus 2025
2-5 oktober 2025

27-28 november 2025
29-30 november 2025
19 december 2025

De opleiding is niet voltijds maar bestaat uit een 9-tal bijeenkomsten per opleidingsjaar. De opleiding telt 4 opleidingsjaren.
Tussen de opleidingsblokken vormen de intervisiegroepen een belangrijke oefen- en verdiepingsplaats. Elke intervisiegroep krijgt een aantal opdrachten per jaar.
Vanaf het 3de jaar kan er stage worden gelopen. Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient de student alle blokken te hebben gedaan, 302 stage-uren en een afstudeerwerk op een positieve manier hebben afgewerkt.

prijs

Je schrijft je in per cyclus en betaalt per cyclus. De prijzen zijn inclusief de verblijfskosten (overnachting + catering) voor de verplicht residentiële blokken.
In de eerste cyclus zijn er geen residentiële blokken, enkel dagcolleges waarbij geen catering voorzien is en je gevraagd wordt om je eigen lunchpakket mee te brengen.

Prijs van het eerste opleidingsjaar: €3600 excl. BTW = €4356 incl. BTW.

Intake: €100 (excl. BTW). De kostprijs van het intakegesprek wordt in mindering gebracht bij definitieve inschrijving. (reeds verrekend in de prijs hierboven)

Wil je een overzicht van alle modules, download dan de brochure of de uitgebreide studiegids.

Afbetalingsplan
Er kan voor deze opleiding een gespreide betaling aangevraagd worden.

Deze training/workshop komt niet in aanmerking voor subsidie via KMO-p.

catering


In de eerste cyclus zijn er geen verplicht residentiële blokken, enkel dagcolleges waarbij geen catering voorzien is en je gevraagd wordt om je eigen lunchpakket mee te brengen.
Wanneer er in cyclus 2, 3 of 4 een residentieel blok is, dan zitten de verblijfskosten (overnachting + catering) inbegrepen in de prijs.

locatie


Het eerste jaar van de opleiding gaat integraal door in het opleidingscentrum Compagnie Bougie in Melle (Gent).

is dit iets voor jou
  • je wenst opgeleid te worden in danstherapeutische methodes om deze te kunnen integreren in jouw werk;
  • je bent minimum 24 jaar oud;
  • je bent bereid te reflecteren op jezelf en de verbinding aan te gaan met medestudenten;
  • je bent bereid om literatuur te verwerken, al dan niet in het Engels.
niek ghekiere
neurobiologische concepten & werken met het gespannen lichaam
stephanie de bruijckere
bewegingsanalyse
dr. joeri calsius
fundamenten van lpt en ebw
ingrid baart
authentic movement
alain pringels
psychopathologie
concha garcia allen
traumatherapie & wortels van dans- & bewegingstherapie
evan van lissum
groepsdynamica
rachel porter
attunement
stephan marchant
positieve psychologie & creatieve processen
sophie van de put
klinisch-therapeutische toepassingen

Ja. Alle methodes die gebruikt worden in de opleiding zijn wetenschappelijk onderbouwd. De docenten zijn zowel in de methodes opgeleid en ervaren, alsook in de achtergronden die in de methodes leven.

Studenten die zich aanmelden hebben een grote interesse in het leren werken met dans en beweging op een therapeutische manier. Niet vreemd is dat ze reeds werken in de psychosociale sector. Daarnaast zien we dat vele studenten een achtergrond hebben in dans, ook al is dat geen noodzakelijkheid. Steeds meer psychologen en psychotherapeuten vinden hun weg naar dans- en bewegingstherapie. Deze evolutie is opvallend.

De opleiding dans- en bewegingstherapie richt zich hoofdzakelijk tot iedereen die minstens een bachelordiploma behaalde, bij voorkeur in een mens-wetenschappelijke discipline.

Het is ook mogelijk dat je beschikt over relevante werkervaring of dat je andere opleidingen/trainingen hebt gevolgd, wat het aannemelijk maakt deze opleiding te volgen.

Belangrijk is dat je, met respect voor het psychotherapeutisch kenmerk van dans- en bewegingstherapie, wenst te gaan werken met en voor mensen, dat je bereid bent te reflecteren op jezelf en de verbinding met medestudenten wil aangaan.

Zeker niet. We begeleiden iedereen op zijn of haar eigen tempo.

De opleiding is toegankelijk voor studenten vanaf 24 jaar..

Als je minimum 24 jaar bent en vrij van drugs/alcohol verslaving, geen zware psychische problemen hebt, mensen wenst te helpen en een ervaringsgericht traject wenst op te starten, ben je meer dan welkom.

Ook studenten met een fysieke beperking kunnen gemakkelijk aan de opleiding deelnemen. De locaties waar de opleiding plaatsvindt, zijn geselecteerd op o.a. rolstoeltoegankelijkheid. Een fysieke beperking is dus geen hindernis om deel te nemen aan de opleiding. Neem gerust even contact op en we kijken samen wat er mogelijk is. We streven naar volledige inclusiviteit van deelnemers en zullen alles in het mogelijke stellen om iedereen een volledige ervaring te kunnen laten beleven.

Deze prijs omvat alle colleges voor de betreffende cyclus, opdrachten, nakijkwerk, syllabi alsook de eventuele residentiekosten. De inschrijving geeft recht op een lidmaatschap bij de Society for Psychosomatic Medicine gedurende 1 jaar en de student ontvangt korting op het aanbod van de Society for Psychosomatic Medicine. 

Leertherapie (waar jouw eigen persoonlijke ontwikkelingsproces centraal staat) en supervisie (waar jouw professionele ontwikkelingsproces centraal staat) is niet inbegrepen in de opleidingskosten. Omdat elke leertherapeut en supervisor een eigen onkostenvork hanteert, is het niet mogelijk om deze kosten in de opleidingskosten op te nemen.

Neen. Je schrijft per jaar in en betaalt per jaar. Je hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van een afbetalingsplan om zo de betaling te spreiden. Voor de opmaak van dit plan wordt een eenmalige administratieve kost van 30euro aangerekend (incl. BTW).

Je schrijft je eerst in voor het intakegesprek. Na inschrijving vul je het intakeformulier in waarin je onder andere jouw motivatie beschrijft. Je ontvangt tevens een link naar de online agenda om jouw intakegesprek vast te leggen. Deze vindt online plaats. Op basis van jouw schrijven, maken wij de voorbereiding voor het intakegesprek. Aan de intake is een kostprijs van 100€ (excl. BTW) verbonden. Deze kost wordt in mindering gebracht wanneer je toegelaten wordt aan de opleiding.

Na jouw intake wordt je kandidatuur besproken door minimaal twee docenten. Krijg je positief advies, dan word je toegelaten tot de opleiding en kan je overgaan tot definitieve inschrijving. Wens je zelf niet in te schrijven, dan heb je 2 weken na het advies om kosteloos te annuleren. Na deze 2 weken wordt een administratieve kost aangerekend.

Je krijgt geen diploma maar een certificaat. Hiermee kan je aan de slag als dans- en bewegingstherapeut.

Na elk opleidingsjaar ontvangt de student een attest. Dit attest getuigt dat de student deel heeft genomen aan de betreffende module minstens 90% aanwezig was, een positieve evaluatie kent van het ontwikkelingsportfolio en men aldus kan verwachten dat de student de leerstof eigen heeft gemaakt. Voor de modules waarvoor de student vrijstelling heeft verworven, ontvangt de student een attest die de vrijstelling verantwoordt.

Nadat de student alle modules heeft gevolgd, stage heeft doorlopen, de aantal uren leertherapie en supervisie aantoonbaar heeft gemaakt én de portfolio heeft ingediend, ontvangt de student het certificaat. Om het certificaat te behalen dien je te voldoen aan de eindcriteria van de opleiding. Deze bestaan uit het hebben deelgenomen aan de opleidingsblokken, stage te hebben gelopen (300u), leertherapie en supervisie aantoonbaar te maken én een positief advies te hebben gekregen na elk opleidingsjaar.

Dans- en bewegingstherapeuten worden ingezet in een heel breed spectrum. Zo zijn er mensen die werken in een eigen praktijk of groepspraktijk. Anderen zijn aan de slag in een psychiatrisch ziekenhuis, in zorgcentra,  werken in een Centrum voor geestelijke gezondheid of gaan zelfs een aanbod uitwerken voor bedrijven.

De opleiding kan levensveranderend zijn. Je zal groeien op persoonlijk vlak. Je zal leren spreken van binnen naar buiten. Je zal blinde vlekken ontdekken. Je zal inzicht krijgen in patronen en kunnen oefenen met nieuwe vaardigheden en jouw persoonlijkheid en overtuigingen meer vrijheid geven.

De ontmoetingen vinden plaats in het opleidingscentrum Compagnie Bougie in Melle (Gent).

De groep bestaat uit minimum 14 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 18.

Een opleidingsblok kan 2 of 4 opeenvolgende dagen in beslag nemen. De manier waarop de opleidingsblokken worden georganiseerd, staat ruim beschreven in de studiegids. We maken een onderscheid tussen dagonderwijs, waar we starten om 9u30 en eindigen omstreeks 17u. Daarnaast zijn er de bootcamps, waarvan enkele residentieel zijn. Hier starten we de eerste dag om 10u en zullen we de laatste dag van de bootcamp eindigen omstreeks 15u.

Enkele opleidingsblokken gedurende de 4-jarige opleiding zijn verplicht residentieel. Deze verblijfskosten (catering & overnachting) zijn inbegrepen in de kostprijs van de cyclus.
We eten sowieso vegetarisch. We houden rekening met intoleranties en voedselallergieën. Catering omvat ontbijt, lunch en diner. Daartussen voorzien we koffie- en thee, versnaperingen, fruit en eventueel soep.

De studiegids geeft een duidelijk inzicht in de studiebelastingsuren per opleidingsmodule. Een belangrijk manuscript waar je elk opleidingsjaar aan zal werken is het ontwikkelingsportfolio. Hierin beschrijf je jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, jouw inzichten en interpretaties van de literatuur. Dit manuscript zal na 4 jaar ook jouw eindwerk zijn. Voor studenten is dit levendige document een belangrijk anker. Uit rondvragen bij studenten blijkt dat ze gemiddeld 2 uur per week bezig zijn met het portfolio, dat het leer- en groeiproces ruim beschrijft.

Elke student kan één jaar de opleiding onderbreken. De student sluit dan aan bij het opleidingsjaar van de volgende jaargang. Wanneer de student meer dan één jaar de opleiding onderbreekt, dient hij/zij het jaar waarin hij/zij eindigde over te doen.

Als de student niet aanwezig is voor een blok door overmacht, dan kan hij dat opleidingsblok in de daaropvolgende cyclus inhalen.

Neen. De KMO-portefeuille komt voorlopig alleen tussen voor de professionele opleiding ‘geïntegreerd lichaamsgericht werken in (psycho)therapie’.

Nederlands is de voertaal. Sommige opleidingen worden in het Engels gedoceerd door een internationale trainer. In dat geval voorzien we vertaling indien nodig.

Ja. De lijst van leertherapeuten en supervisors wordt vrijgegeven aan de student wanneer deze inschrijft voor de opleiding. De lijst wordt elk jaar lijviger en nieuwe collega’s worden er in opgenomen. Agape hanteert verschillende voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen tot leertherapie en supervisie. Daarnaast kan een student ook een eigen leertherapeut verkiezen, mocht deze student bv al beschikken over een persoonlijke therapeut.

docent in de kijker: stephan marchant
een gesprek met stephan marchant, dans- & bewegingstherapeut en docent in onze opleiding
podcast: joke de winde
beluister deze podcast waarin we joke de winde, studente dans- & bewegingstherapie een dag volgen tijdens de opleiding
podcast: onze opleiding in dansdocent.nu
onze opleidingsverantwoordelijken stephanie de bruijckere en niek ghekiere praten over danstherapie en ons centrum in dit interview van dansdocent.nu

Heb je een andere vraag? Kijk dan eerst bij de algemene FAQ’s die je hier kan vinden. Nog steeds geen antwoord op jouw vraag? Contacteer ons dan graag via mail.


opleiding dans- & bewegingstherapie 2025

Start: 13 februari 2025