Dans- & bewegingstherapie: de 5 hardnekkigste misverstanden

Er bestaan tal van misverstanden rond de opleiding Dans- & Bewegingstherapie (DBT). Twijfel je nog op de opleiding iets voor jou is? We maken komaf met de 5 hardnekkigste misverstanden rond danstherapie.

Om dans- en bewegingstherapeut te worden moet je kunnen dansen

Zeker niet! Danstherapeuten zijn geen professionele dansers. Je moet je benen niet in je nek kunnen leggen, je leert geen pirouettes maken in de lucht en breakdancing hoort ook niet in het rijtje. Binnen dans- en bewegingstherapie zal je als eerste leren van jouw eigen lichaam. De wijsheid die in ons lichaam verweven ligt is immers heel bijzonder en rijk. Maar je leert ook hoe de bewegingen van ons lichaam ons ondersteunen en een belangrijke bijdrage leveren in het leren omgaan met emoties, in het verwerken van pijnlijke ervaringen zoals trauma’s, ons meer doen genieten en zelfzekerder maken, alsook ons meer bedding geven om sociaal geëngageerd te worden. Natuurlijk moet je wel houden van bewegen of dans. Maar verwacht niet dat je hele choreografieën moet vanbuiten studeren! Het is wel zo dat na verschillende opleidingsblokken jouw bewegingen hoe dan ook al veel meer gearticuleerd zullen zijn en na een jaar is een groeiende creativiteitsontwikkeling bij onze studenten zichtbaar in beweging.

danstherapie is enkel voor vrouwen

Say what? Feminisme in de omgekeerde richting? Alhoewel veel danstherapeuten vrouwelijk zijn, is het beroep zeker ook weggelegd voor mannen. Binnen AgapeBelgium hebben we reeds verschillende mannelijke danstherapeuten opgeleid. Waarom zou het ook niet iets zijn voor mannen? Dans- & Bewegingstherapie gaat veel meer over beweging dan over dans. Maar het is verkeerdelijk ervan uit te gaan dat enkel vrouwen in een opleidingsgroep zitten. Nee, ook mannen houden van expressie, belichaming en bewustwording.

de effecten van danstherapie zijn niet bewezen

Toch wel. Er zijn reeds talrijke studies gevoerd die de effectiviteit van danstherapie bevestigen. De neurologisch wetenschappen enerzijds hebben ontzettend grote bijdrage geleverd in de bewijskracht van Dans- & Bewegingstherapie, maar ook effectstudies in het werkveld zelf tonen aan dat DBT een helend en versterkend effect heeft voor mensen die lijden in de ruimste zin van het woord. Baanbrekend hierin zijn de onderzoeken rond Polyvagelness (Stephen Porges) maar ook in België kunnen we verwijzen naar interessant onderzoek ondermeer door Dr. Joeri Calsius. Google er maar eens op los, je zal zien dat je niet naast de onderzoeken kunt kijken!

de opleiding is duur

Het prijskaartje dat aan de opleiding hangt, lijkt op het eerste moment misschien duur. Als je het echter gaat analyseren, valt het allemaal heel aardig mee. Een opleidingsdag kost hier gemiddeld rond de 135€ voor ongeveer (gemiddeld) 10uur training per dag. Dat is een relatieve kost, maar gemakkelijk toegankelijk is het in eerste instantie niet voor iedereen. Als opleidingscentrum kijken we mee en kunnen wij kortingen geven voor mensen uit de publieke en de non-profit sector. Studenten kunnen bvb ook gebruik maken van een afbetalingsplan om het dragelijker te maken. Vergeleken met onze noorderburen bijvoorbeeld, ligt de kostprijs voor een dergelijke opleiding bij ons tussen de 15% en 25% lager. De opleiding wordt op een professionele manier georganiseerd, er is continuïteit en deskundigheid en dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door de investeringen van onze studenten. En last but not least: eens je aan de slag gaat als dans- en bewegingstherapeut kan je je investering snel terugverdienen! 

je kan er nergens mee aan de slag

‘Het lichaam’ krijgt steeds meer aandacht in zowel de ruime gezondheidszorg als in het bedrijfsleven. Gespecialiseerde deskundigen, zoals dans- en bewegingstherapeuten dit zijn, worden steeds meer gevraagd en verwelkomd; steeds meer worden danstherapeuten gezocht. Danstherapie wordt toegepast in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, ontwikkelingscentra, geestelijke gezondheidscentra, instellingen voor dagopvang, scholen, revalidatie-instellingen en privépraktijken. Maar ook op de werkvloer zal je ze steeds meer tegenkomen. Binnen burnout-preventie en integratietrajecten voor anderstaligen bestaan talrijke projecten waar de deelnemers kunnen genieten van de bekwaamheid van een dans- en bewegingstherapeut. Maar ook directeurs en managers vinden hun weg naar de dans- en bewegingstherapeut. Het wordt gebruikt voor jong en oud, voor individuen, koppels, gezinnen of groepen. Je kan er dus alle kanten mee uit

Zelf interesse om dans- en bewegingstherapeut te worden? Bekijk dan de opleiding hier