Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven

Deze eindverhandeling van Anja Driesmans voor de opleiding Dans- en bewegingstherapie beschrijft de rol en de meerwaarde van Dans- en Bewegingstherapie bij organisatorische veranderingen binnen een bedrijf. De doelstelling is om een inzicht te geven in de mogelijke structuur van Dans- en Bewegingstherapie in bedrijven alsook de manier waarop het ingezet kan worden als ondersteuning van werknemers van een bedrijf in verandering. Daarnaast wordt er een voorbeeld  geven van hoe Dans- en Bewegingstherapie kan  bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde bedrijfscultuur en leiderschapsstijl binnen bedrijven.

Het werkstuk geeft een overzicht van de verschillende modules in Dans- en Bewegingstherapie die uitgewerkt werden in de vorm van een basistraject om de cultuur van het bedrijf aan de hand van de gedragingen van de werknemers te veranderen en een leiderschapstraject om de vaardigheden van leiders te verbeteren. Beide trajecten werden opgestart in het bedrijf dat Anja Driesmans inhuurde en waarvan details verder in dit eindwerk zijn omschreven. Het bedrijf bood al de werknemers de mogelijkheid het basistraject dat Anja had ontwikkeld te volgen en alle managers de mogelijkheid om het leiderschapstraject te volgen wanneer ze ook het basistraject doorlopen hadden. Voorts bood het bedrijf de mogelijkheid tot individuele coaching aan de werknemers die ofwel het basistraject, ofwel beide trajecten hadden doorlopen.