training het myofasciale lichaam & hands-on lichaamswerk in psychotherapie

Deze training is een opengestelde module die deel uitmaakt van de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie. 

Zoals de titel doet vermoeden bestaat deze unieke cursusmodule uit twee pijlers die doorheen de vier lesdagen afwisselend aan bod zullen komen. In de pijler ‘Het myofasciale lichaam’ gaan we in op de theoretisch inzichten, wetenschappelijke stand van zaken en conceptuele kapstok die nodig zijn om te kunnen werken met het gepantserde en gelaagde myofasciale lichaam terwijl de pijler ‘Hands-on lichaamswerk’ je kennis laat maken met een waaier aan bijbehorende (manuele) technieken uit tal van therapeutische disciplines. 

Beoordeling: 4.5 uit 5.

Deze opleiding kent een gemiddelde tevredenheidsscore tussen 86 en 96%.

Het myofasciale lichaam

We duiken twee dagen lang in de diepte en gaan op zoek naar antwoorden op vragen als ‘hoe ziet het myofasciale lichaam eruit?’, ‘wat zijn spierkettingen?’, ‘hoe geraakt (traumatische) spanning in het lichaam en er weer uit?’, ‘wat is myofasciale pantsering?’ en ‘wat gebeurt er bij een release van spanningsblokkades?’

Deze module is thematisch opgebouwd van gezond naar verstoord functioneren en van cel- en weefselniveau naar het hele lichaam als functioneel systeem. Therapeutische inzichten en handvatten worden hierbij stap voor stap uitgelicht en besproken. Doorheen de module hanteren we actueel, wetenschappelijke onderzoek en een trans-disciplinaire bril die ons in staat moet stellen kritisch te kijken naar het eigen werk als therapeut. Aan de hand van casuïstieke oefeningen wordt de leerstof verankerd in de eigen praktijk.

Hoewel het werken vanuit lijfelijk contact via aanraking en diepere weefseltechnieken één van de oudste fundamenten van lichaamsgerichte psychotherapie (LPT) vormt, is hands-on lichaamswerk al geruime tijd opvallend ‘verdwenen’ uit heel wat opleidingsaanbod en dagelijkse praktijkvoering. Toch is hands-on lichaamswerk een erg krachtige tool die bovendien een unieke toegangsweg biedt tot de belevingswereld van de cliënt. Net omdat het een brug slaat tussen spreken over en bewegen vanuit lijfelijke ervaring is hands-on lichaamswerk een onmisbare schakel die aangrijpt op het lichaam. Vaak durft het gespannen, uitgeputte of pijnlijke lichaam zich maar laten benaderen vanuit een luisterende, containende handgreep of laat het haar traumatische pantsering pas los via diepe, smeltende releasetechnieken.

Hands-on lichaamswerk in psychotherapie

In deze praktijkgerichte basiscursus staan we kort stil bij theoretische aspecten en actuele wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot hands-on lichaamswerk. Vervolgens maken we uitvoerig kennis met diverse hands-on technieken vanuit trans-disciplinaire bril. Dit betekent dat naast typische benaderingen uit LPT ook technieken aangereikt worden vanuit andere domeinen zoals osteopatisch, myofasciaal en energetisch lichaamswerk. Daarnaast proberen we telkens te vertalen naar herkenbare hulpvragen en klinische beelden.

De centrale kapstok doorheen deze dagen is het trans-disciplinaire werkkader Experiëntieel Lichaamswerk dat dr. Joeri Calsius ontwikkelde en dat zich prima leent tot implementatie in elke therapeutische praktijk. Twee unieke aspecten hiervan zijn de ontwikkelingsdynamische benadering van het lichaam in expressies zoals versmelten, bewegen, waarnemen, vitaliseren, verbinden en spreken en de domein-overschrijdende technieken voor de aanpak van het traumatisch gepantserde lichaam.

Gezien het trans-disciplinaire karakter staat deze cursus open voor therapeuten, artsen en coaches uit diverse disciplines. Belangrijk te weten is dat het een praktijkgerichte training betreft en dat het achterliggende theoretische kader hier slechts minimaal toegelicht wordt. Het volgen van de scholing ‘Fundamenten van Lichaamsgericht Werken in Psychotherapie’ wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

(Klik op de tabbladen bovenaan voor prijzen, data en meer info)

data

4 daagse opleiding. Telkens van 9u30 – 17u.

prijs

tba

catering

Er is geen catering voorzien tijdens deze training. Breng zelf graag een lunchpakket mee. We beschikken over een ruime keuken waar je je lunch kan opwarmen. Het centrum biedt gratis koffie, thee en water aan.

Er worden maximaal 10 studenten toegelaten. 

locatie

tba

certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je een certificaat. C.U.: 24

kmo-p

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van de training. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be

De subsidie via de KMO-p kan enkel voor studenten die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de deelnemer moet een door de overheid erkend (para-) medisch beroep hebben: officieel diploma in de psychologie, orthopedagogie, diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, psychotherapie (volgens de wet van 1 september 2016 van Maggie de Block), audiologie en tandartsen en apothekers

joeri calsius

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.
Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een vierde druk en verscheen bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn meest recente boek ‘In de wachtkamer van het lichaam. Een ontwikkelingsdynamische basis voor geïntegreerd lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie’.


het myofasciale lichaam & hands-on lichaamswerk in psychotherapie