training dienend leiderschap – serving the fire

Deze training die je opleidt tot Firekeeper, helpt je een autoriteitschap te ontwikkelen, waarin jouw handelen als een voorbeeld staat voor dienend leiderschap. Een dienend leider handelt uit en met liefde. Hij of zij kent de kracht van nederigheid en is onbaatzuchtig. De dienend leider handelt met een visie en met vertrouwen. Zijn of haar handelingen dienen een ander, een groep of een groter Iets. Zijn bijdrage versterkt niet alleen zichzelf, maar vooral de ander en anderen. 

Beoordeling: 4.5 uit 5.

Deze opleiding kent een gemiddelde tevredenheidsscore tussen 92 en 95%.


Deze training geeft aandacht aan jouw ontwikkeling tot firekeeper. Je leert over …

  • Natuurlijke vuurtechnieken voor het aanmaken van het vuur.
  • Afstemmen, leiderschap en samenwerking.
  • Zweethut: Bouw en betekenis.
  • Vuurloop: Hoe hoeden van het vuur?
  • Ceremoniële protocollen: Hoe bewegen in ceremonie? Hoe omgaan met elders?
  • Steenceremonies.
  • Vuur en veiligheid.

Elke deelnemer krijgt voldoende oefenmogelijkheden om de technieken en de vaardigheden van het hoeden van het vuur eigen te maken.

Ceremoniële vaardigheden komen gedurende de opleidingsblokken ruim aan bod. 

(Klik op de tabbladen bovenaan voor prijzen, data en meer info)

data

De totale training bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2 of 3 dagen. Deze 10 bijeenkomsten vormen 2 cylci die over 2 jaar gespreid zijn.

De eerste cyclus zal de kennis, technieken en vaardigheden aanbieden.

De tweede cyclus herhaalt, verdiept en verruimt de eerste cyclus: er worden andere teachings gedeeld, nieuwe technieken en andere opbouwen. In de tweede cyclus zal jij als leider meer aandacht krijgen.

Al tijdens de eerste cyclus kan elke student beginnen met stage lopen. Dat doet hij/zij bij ceremonieleiders waar hij/zij het vuur hoedt.  Wij verwachten dat de student minstens 8 vuren hoedt in zijn stage. Na het lopen van stage kan de student ‘gaan voor initiatie’. Deze initiatie tot firekeeper vindt altijd plaats in het laatste weekend van de 2de cyclus  van de training. 

Module 1/6                   3 dagen Tipi
Module 2/7                   2 dagen Vuurloop
Module 3/8                   2 dagen Dienend leiderschap
Module 4/9                   2 dagen Zweethutbouw
Module 5/10                2 dagen Initiatie
Module 9bis                 2 dagen Stage voor de 2e-jaars

kostprijs

De volledige training bestaat uit 11 bijeenkomsten, gespreid over 2 jaar. Elk jaar bestaat uit 5 ontmoetingen. In het tweede jaar is er nog een extra bijeenkomst (stage). De kosten voor de training worden jaarlijks betaald. 

Prijs binnenkort beschikbaar:  (inclusief BTW, inclusief verblijfskosten (catering + overnachting) en inclusief materialen).

Er worden maximaal 24 personen toegelaten tot deze training.

Deze training/workshop komt niet in aanmerking voor subsidie via KMO-p.

locatie, overnachting & catering

Deze training vindt plaats in het centrum van AgapeBelgium, Heirweg 60 in Koolskamp (West-Vlaanderen). De training is verplicht residentieel. Wij vragen elke deelnemer zich te voorzien van een tent en slaapgerief. De koks van ‘The Roots of the Unicorn’s Fortune’ verzorgen de (vegetarische) maaltijden tijdens deze training. Men kan geen vermindering van cateringkosten verkrijgen door het overslaan van maaltijden of het meebrengen van eigen voeding. 

Cateringkosten bevatten alle maaltijden en dranken die de koks voor jou voorzien, alsook de hosting.

certificaat

Na het doorlopen van de training ontvang je een certificaat.

niek ghekiere

Niek Ghekiere is als creatief therapeut een erkend dans- en bewegingstherapeut en draagt een Master in Dance Movement Therapy (MaDMTh). De opleiding die hij volgde tot neo-reichiaans therapeut ondersteunt en verscherpt hem in het begeleiden van mensen en groepen. Hij heeft een privépraktijk, waar hij individuele- en groepstherapie geeft en is directeur van het therapie- en opleidingscentrum AgapeBelgium. Hij is voormalig voorzitter van de vakgroep dans- en bewegingstherapie en verricht onderzoek naar lichaamsgerichte therapieën en spiritualiteitsbeleving.


training dienend leiderschap

Start: najaar 2024

(incl. BTW, verblijfskosten en catering)