3-jarige opleiding lichaamsgerichte psychotherapie

De relatie en onmiskenbare wisselwerking tussen lichaam en geest is de laatste jaren steeds duidelijker. Meer en meer gezondheidswerkers ondervinden dat praten alleen niet altijd helpt, en dat het belangrijk is om ook het lichaam te betrekken in therapie. Er zijn heel wat opleidingen die je kan volgen om methodes aan te leren die kunnen helpen om cliënten te ondersteunen, maar echte diepgaande en gedetailleerde opleidingen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn schaars. Om dit tekort op te vangen en tegemoet te komen aan de vraag, riepen wij de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie in het leven.


Ben jij op zoek naar een degelijke opleiding in lichaamsgerichte methodes? Methodes die het lichaam betrekken bij de psychotherapie en waardoor je als gezondheidswerker extra tools hebt om clieënten te behandelen? Dan is deze nieuwe opleiding iets voor jou.

De opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie kwam tot stand op vraag van talrijke gezondheidswerkers die zich binnen hun eigen werkterrein wensten te verdiepen in het aanleren van lichaamsgerichte behandelmethodes.

Vele van deze trainingen zijn wellicht afzonderlijk te volgen in Vlaanderen, maar een langdurige en diepgaande trajectopleiding ontbrak. Om hier een antwoord op te bieden, zag de opleiding ‘Lichaamsgerichte Psychotherapie’ het licht.

LPT is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie die de aandacht vestigt op de interacties die bestaan tussen lichaam en geest. Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie staat de wederkerige relatie die bestaat tussen ons lijf, ons denken, onze gevoelens en onze inspiraties centraal. De lichaamsgericht psychotherapeut benadert emotionele, mentale en relationele problemen via het lichaam. Dit is geworteld in het concept dat mensen de wereld niet enkel ervaren in hun gedachten en hun emoties, maar ook in hun lichaam.

Na het volgen van deze training beschik je over kennis die gegrond is in de psychologische, psychotherapeutische, filosofische en levensbeschouwelijke wetenschappen. Daarnaast zal je ook inzicht krijgen in het lichaam vanuit de biologische en breinwetenschappelijke vakdomeinen.

Deze opleiding is geschikt voor jou wanneer je voldoet aan alle volgende criteria:


  • je wenst opgeleid te worden in lichaamsgerichte (psycho)therapeutische methodes om deze te kunnen integreren in jouw werk;
  • je beschikt over minstens een bachelor-diploma in de sociale wetenschappen of een bachelor-diploma in combinatie met relevante ervaring in de psycho-sociale hulpverlening. (zie brochure voor de volledige lijst)
  • je bent minimum 24 jaar oud;
  • je bent bereid te reflecteren op jezelf en de verbinding aan te gaan met medestudenten;
  • je bent bereid om literatuur te verwerken, al dan niet in het Engels.
  • ervaring in het werkveld is aanbevolen

Deze modules komen aan bod tijdens de opleiding


Theorie
Fundamenten van LPT en EBW®
Het lichaam in psychotherapie
Neurobiologische concepten binnen LPT

Methodes
Ademtherapie
Hands-on technieken
Karakterstijlen
Focussen
Werken met een gespannen lichaam
Lichaams- en bewegingsanalyse in LPT

Toepassingen en integratie
Klinisch-therapeutisch

data 1e jaar

Bootcamp 1: bio-energetica & adem in therapie: 18 – 21 januari 2024
Fundamenten van LPT basic I: 22 – 23 februari 2024
Fundamenten van LPT basic II: 14 – 15 maart 2024
Neurobiologische concepten binnen LPT: 2 – 3 mei 2024
Bootcamp 2: Het myofasciale lichaam & hands-on lichaamswerk in LPT: 4 – 7 juni 2024
Klinisch-therapeutische integratiedagen: 13 – 14 juli 2024
Bootcamp 3: karakterstijlen: 19 – 22 september 2024
Tussentijdse evaluatie: 22 – 23 oktober 2024
Evaluatie & portfolio: 15 november 2024

kostprijs

​Je schrijft je in per cyclus en betaalt per cyclus. De prijzen zijn inclusief de verblijfskosten (overnachting + catering) voor de verplicht residentiële blokken. Tijdens de dagcolleges is er geen catering voorzien. Het is wel steeds mogelijk om de niet-residentiële blokken toch te blijven overnachten en van catering gebruik te maken. Indien je dit wenst, gelieve je dan tot het secretariaat te wenden voor meer informatie.

Intake: €100 (excl. BTW). De kostprijs van het intakegesprek wordt in mindering gebracht bij definitieve inschrijving.
Eerste cyclus ‘Verkenningen’: €4588 (incl. BTW en inclusief verblijfskosten)
Tweede cyclus ‘Essenties’: €4890,52 (incl. BTW en inclusief verblijfskosten)
Derde cyclus ‘Specialisaties’: €4275,54 (incl. BTW en inclusief verblijfskosten)

Tijdens de eerste cyclus komen een aantal trainingen in aanmerking voor vrijstelling. Tijdens de 2e cyclus kan je enkel vrijstelling aanvragen voor de module ‘Neurologische processen’. Indien je vrijstelling wenst aan te vragen voor (een) bepaalde module(s), geef dit dan graag aan bij inschrijving. De documenten die de vrijstelling staven, kan je via mail naar ons sturen (vb. diploma, certificaat e.a.) 

De opleiding bestaat in totaal uit 740 contacturen, verdeeld over 3 opleidingsjaren.
in deze contacturen zitten ook stage (100u), leertherapie /supervisie (65u), intervisie (108u) en de ontwikkelingsportfolio (21u) inbegrepen.

Wil je een overzicht van alle modules, download dan de brochure of de uitgebreide studiegids.

certificaat

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een certificaat.

kmo-p

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van de training. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be
Let wel, alleen de opleidingskost en een stuk van de verblijfskosten komen in aanmerking voor subsidie via de KMO-p. Voor het intakegesprek kan geen KMO-subsidie aangevraagd worden.

De subsidie via de KMO-p kan enkel voor studenten die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB: arts, kinesist en verpleegkundige zijn een knelpuntberoep
  • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde: masters geneeskunde, masters revalidatiewetenschappen & kinesitherapie, bachelors verpleegkunde, klinisch psychologen, osteopaten (indien de opleidingen gericht zijn op je bedrijfs-functioneren, kernactiviteit als osteopaat)
VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Voor deze opleiding kan je gebruik maken van het VOV (Vlaams opleidingsverlof) indien het volgen van de opleiding wordt aangeraden in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.

niek ghekiere
neurobiologische concepten & werken met het gespannen lichaam
stephanie de bruijckere
bewegingsanalyse
dr. joeri calsius
fundamenten van lpt en ebw
Dr. michelle kurzenacker
focussen
griet verstraete
ademtherapie
marjolijne van buren-molenaar
karakterstijlen
sophie van de put
klinisch-geïntegreerde studiedagen
peter doll
klinisch-geïntegreerde studiedagen
sofie vanhaecke
klinisch-geïntegreerde studiedagen
geert van bastelaere
klinisch-geïntegreerde studiedagen
KRIS ALLAERT
klinisch-geïntegreerde studiedagen
docent in de kijker: lichaamsgerichte psychotherapie deel 1
docent in de kijker: lichaamsgerichte psychotherapie deel 2

opleiding lichaamsgerichte psychotherapie 2024

Start: 18 januari 2024

€4588 (incl. BTW en verblijfskosten)