volzet – 3-jarige opleiding lichaamsgerichte psychotherapie

De relatie en onmiskenbare wisselwerking tussen lichaam en geest is de laatste jaren steeds duidelijker. Meer en meer gezondheidswerkers ondervinden dat praten alleen niet altijd helpt, en dat het belangrijk is om ook het lichaam te betrekken in therapie. Er zijn heel wat opleidingen die je kan volgen om methodes aan te leren die kunnen helpen om cliënten te ondersteunen, maar echte diepgaande en gedetailleerde opleidingen in lichaamsgerichte psychotherapie zijn schaars. Om dit tekort op te vangen en tegemoet te komen aan de vraag, riepen wij de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie in het leven.

Beoordeling: 4.5 uit 5.

Deze opleiding kent een gemiddelde tevredenheidsscore tussen 85 en 95%.


Ben jij op zoek naar een degelijke opleiding in lichaamsgerichte methodes? Methodes die het lichaam betrekken bij de psychotherapie en waardoor je als gezondheidswerker extra tools hebt om clieënten te behandelen? Dan is deze nieuwe opleiding iets voor jou.

De opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie kwam tot stand op vraag van talrijke gezondheidswerkers die zich binnen hun eigen werkterrein wensten te verdiepen in het aanleren van lichaamsgerichte behandelmethodes.

Vele van deze trainingen zijn wellicht afzonderlijk te volgen in Vlaanderen, maar een langdurige en diepgaande trajectopleiding ontbrak. Om hier een antwoord op te bieden, zag de opleiding ‘Lichaamsgerichte Psychotherapie’ het licht.

LPT is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie die de aandacht vestigt op de interacties die bestaan tussen lichaam en geest. Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie staat de wederkerige relatie die bestaat tussen ons lijf, ons denken, onze gevoelens en onze inspiraties centraal. De lichaamsgericht psychotherapeut benadert emotionele, mentale en relationele problemen via het lichaam. Dit is geworteld in het concept dat mensen de wereld niet enkel ervaren in hun gedachten en hun emoties, maar ook in hun lichaam.

Na het volgen van deze training beschik je over kennis die gegrond is in de psychologische, psychotherapeutische, filosofische en levensbeschouwelijke wetenschappen. Daarnaast zal je ook inzicht krijgen in het lichaam vanuit de biologische en breinwetenschappelijke vakdomeinen.

De opleiding leert mij op een ervaringsgerichte manier hoe ik mijn cliënten verder kan helpen. Daarin allereerst de basis leggend dat ik mezelf beter leer kennen en weet hoe ik mijzelf het beste kan helpen. Keer op keer is het de reis vanaf Nederland weer waard.” 

Astrid – 33 jaar – psycholoog

Deze therapie opleiding is echt de moeite waard! Als je bereid bent om jezelf tegen te komen en tezelfdertijd ook nog een aantal nieuwe technieken bij te leren, dan is deze lichaamsgerichte aanpak iets voor jou. Onderschat de tijd en de energie die je erin gaat stoppen niet. Naast de opleiding zelf, is er immers ook intervisie, supervisie en leertherapie. De combinatie van dit alles zorgt ervoor dat deze intense opleiding ook een écht transformerend effect heeft.

Luc Rombaut – 56 jaar – alcohol- en drugscoach/meditatieleraar 

“De opleiding zorgt voor een diepgaand contact met mijn eigen lichaam door de vele ervaringsgerichte oefeningen die verankerd zijn in een sterk wetenschappelijke basis. Dit is het ideale startpunt om naast zelfontplooiing ook anderen bij te staan op het pad naar hun krachtige, authentieke zelf.”

Charlotte Delbeecke – 29 jaar – pedagoog

“Deze opleiding biedt een rijke en intense ervaring, door het gevarieerde aanbod aan theoretische inhouden en ervaringsgerichte modules.
Een aanrader voor wie een meerwaarde zoekt in zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.”

Leen Van Hauwenhuyse – 39 jaar – klinisch psychologe

“Ik heb het gevoel dat deze opleiding mij terug in mijn kracht heeft gezet en dit op al mijn levensdomeinen. Mijn opzet was een nieuwe professionele uitdaging vinden, maar eigenlijk heb ik mogen ervaren dat ik reeds heel veel professioneel te bieden heb. Ik ben gegroeid als mens, echtgenote en moeder. Eigenlijk heb ik veel meer gekregen dan ik had verwacht.”

Anoniem – 39 jaar – werkzaam bij Pleegzorg West-Vlaanderen

Deze opleiding is geschikt voor jou wanneer je voldoet aan alle volgende criteria:

  • je wenst opgeleid te worden in lichaamsgerichte (psycho)therapeutische methodes om deze te kunnen integreren in jouw werk;
  • je beschikt over minstens een bachelor-diploma in de sociale wetenschappen of een bachelor-diploma in combinatie met relevante ervaring in de psycho-sociale hulpverlening. (zie brochure voor de volledige lijst)
  • je bent minimum 24 jaar oud;
  • je bent bereid te reflecteren op jezelf en de verbinding aan te gaan met medestudenten;
  • je bent bereid om literatuur te verwerken, al dan niet in het Engels;
  • ervaring in het werkveld is aanbevolen.

Deze modules komen aan bod tijdens de opleiding

Theorie
Fundamenten van LPT en EBW
Het lichaam in psychotherapie
Neurobiologische concepten binnen LPT

Methodes
Ademtherapie
Hands-on technieken
Karakterstijlen
Focussen
Werken met een gespannen lichaam
Lichaams- en bewegingsanalyse in LPT

Toepassingen en integratie
Klinisch-therapeutische integratiedagen

(Klik op de tabbladen bovenaan voor prijzen, data en meer info)

data 1e jaar
Bootcamp 1: bio-energetica & adem in therapie18 – 21 januari 2024
Fundamenten van LPT basic I22 – 23 februari 2024
Fundamenten van LPT basic II14 – 15 maart 2024
Neurobiologische concepten binnen LPT2 – 3 mei 2024
Bootcamp 2: Het myofasciale lichaam & hands-on lichaamswerk in LPT4 – 7 juni 2024
Klinisch-therapeutische integratiedagen13 – 14 juli 2024
Bootcamp 3: karakterstijlen19 – 22 september 2024
Tussentijdse evaluatie22 – 23 oktober 2024
Evaluatie & portfolio15 november 2024
kostprijs

​Je schrijft je in per cyclus en betaalt per cyclus. De prijzen zijn inclusief de verblijfskosten (overnachting + catering) voor de verplicht residentiële blokken. Tijdens de dagcolleges is er geen catering voorzien. Het is wel steeds mogelijk om de niet-residentiële blokken toch te blijven overnachten en van catering gebruik te maken. Indien je dit wenst, gelieve je dan tot het secretariaat te wenden voor meer informatie.

Intake: €100 (excl. BTW). De kostprijs van het intakegesprek wordt in mindering gebracht bij definitieve inschrijving. (reeds verrekend in onderstaande prijzen)
Eerste cyclus ‘Verkenningen’: €4588 (incl. BTW en inclusief verblijfskosten)
Tweede cyclus ‘Essenties’: €4890,52 (incl. BTW en inclusief verblijfskosten)
Derde cyclus ‘Specialisaties’: €4275,54 (incl. BTW en inclusief verblijfskosten)

Tijdens de eerste cyclus komen een aantal trainingen in aanmerking voor vrijstelling. Tijdens de 2e cyclus kan je enkel vrijstelling aanvragen voor de module ‘Neurologische processen’. Indien je vrijstelling wenst aan te vragen voor (een) bepaalde module(s), geef dit dan graag aan bij inschrijving. De documenten die de vrijstelling staven, kan je via mail naar ons sturen (vb. diploma, certificaat e.a.) 

De opleiding bestaat in totaal uit 740 contacturen, verdeeld over 3 opleidingsjaren.
in deze contacturen zitten ook stage (100u), leertherapie /supervisie (65u), intervisie (108u) en de ontwikkelingsportfolio (21u) inbegrepen.

Wil je een overzicht van alle modules, download dan de brochure of de uitgebreide studiegids.

certificaat

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een certificaat.

kmo-p

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van de training. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be
Let wel, alleen de opleidingskost en een stuk van de verblijfskosten komen in aanmerking voor subsidie via de KMO-p. Voor het intakegesprek kan geen KMO-subsidie aangevraagd worden.

De subsidie via de KMO-p kan enkel voor studenten die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de deelnemer moet een door de overheid erkend (para-) medisch beroep hebben: officieel diploma in de psychologie, orthopedagogie, diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, psychotherapie (volgens de wet van 1 september 2016 van Maggie de Block), audiologie en tandartsen en apothekers
VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Voor deze opleiding kan je gebruik maken van het VOV (Vlaams opleidingsverlof) indien het volgen van de opleiding wordt aangeraden in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.

niek ghekiere
neurobiologische concepten & werken met het gespannen lichaam
stephanie de bruijckere
bewegingsanalyse
dr. joeri calsius
fundamenten van lpt en ebw
griet verstraete
ademtherapie
marjolijne van buren-molenaar
karakterstijlen
sophie van de put
klinisch-geïntegreerde studiedagen
peter doll
klinisch-geïntegreerde studiedagen
sofie vanhaecke
klinisch-geïntegreerde studiedagen
geert van bastelaere
klinisch-geïntegreerde studiedagen
KRIS ALLAERT
klinisch-geïntegreerde studiedagen
docent in de kijker: lichaamsgerichte psychotherapie deel 1
docent in de kijker: lichaamsgerichte psychotherapie deel 2

opleiding lichaamsgerichte psychotherapie 2024

Start: 18 januari 2024

€4588 (incl. BTW en verblijfskosten)