akkoordverklaring

Gelieve hieronder de akkoordverklaring in te vullen.

Dit is een akkoordverklaring tussen AgapeBelgium CommV, vertegenwoordigd door Niek Ghekiere en Stephanie de Bruijckere, en onderstaande student voor de training vermeld in het keuzevak. Deze akkoordverklaring is geldig voor alle opleidingsjaren.

– Algemeen –

– Factuur gegevens –

– extra info –

– VERKLARING –

Ik schrijf mezelf in voor de opleiding aangeduid hierboven bij “keuze opleiding”
deze kunt u nalezen door op deze link te klikken
Het gemiste blok/onderdeel kan ik volgend jaar inhalen vermits ik ingeschreven student blijf. Wanneer ik voldoe aan onderstaande voorwaarden dien ik de cateringkosten bij het inhalen van het gemiste niet opnieuw te betalen. Indien ik niet voldoe, begrijp ik dat ik de cateringkosten opnieuw moet betalen (al dan niet gebonden aan indexverhogingen).
Voorwaarden:
* ik heb het online formulier “afwezigheidsverklaring” minstens 7 dagen voor het blok ingegeven!
* Ik ben ziek en kon het afwezigheidsformulier niet tijdig indienen. Indien ik gebruik maak van de KMO-portefeuille of het Vlaams opleidingsverlof (VOV), wettigt een doktersattest mijn afwezigheid.

a. de organisatie AgapeBelgium o.l.v., Niek Ghekiere & Stephanie de Bruijckere, de trainers, co-trainers, stagiairs en andere medewerkers niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige fysieke, psychische of materiële schade ten opzichte van mijn persoon.
b. geen enkele vorm van lichamelijk geweld naar mezelf of anderen is toegestaan.
c. drugsgebruik niet is toegestaan en dat alcohol slechts met mate op de daarvoor aangegeven tijden is toegestaan.
d. als ik andere deelnemers en/of de opleidingslocatie schade berokken, ik er persoonlijk aansprakelijk voor ben.
e. ik mij verplicht tot uiterste hygiëne.
f. ik de trainers informeer wanneer ik medicijnen gebruik.
g. ik aan deze training deelneem met de bewuste intentie mij in te zetten om het evenwicht te herstellen in mijzelf en in het leven op deze aarde.
i. de trainers, die contractueel verbonden zijn aan de deontologische code van AgapeBelgium CommV én aan zwijgplicht, hun observaties over mijn functioneren in de opleiding met elkaar delen, zodat zij op een betrokken manier mij kunnen bijstaan in mijn ontwikkeling en deze op een gefundeerde manier kunnen evalueren.
gelieve hier met de muis of digitale pen je handtekening te zetten.