gelieve hier alle data waarop je niet aanwezig bent, aan te geven
met bovenstaande handtekening bevestig ik dat bovenstaande informatie oprecht en volledig is.