gelieve hier de eerste datum waarop je niet aanwezig bent, aan te geven.
met bovenstaande handtekening bevestig ik dat bovenstaande informatie oprecht en volledig is.