Dans- en Bewegingstherapie toepassen bij organisatorische veranderingen binnen bedrijven

De spontane en natuurlijke bewegingsimpulsen en reacties van het lichaam ondersteunen ons vermogen om met het leven om te gaan. Door het herontdekken van de natuurlijke en doeltreffende organisatie van onze lichaamsbeweging, worden wij ons gewaar van deze kwaliteiten die ons helpen te reageren op en om te gaan met de gevarieerde uitdagingen die het leven ons biedt. Het was Rudolf Laban, choreograaf en danser, die dit ontdekte en een gerenommeerd en veel gebruikt model ontwikkelde voor het observeren van en het werken met bewegingen: Laban Movement Analysis.

Laban Bartenieff Fundamentals™

Maar wat is precies die Laban Movement Analysis? De Laban theorie baseert zich hierbij voornamelijk op 4 categorieën: lichaam, energie, vorm in relatie en ruimte (Body, Effort, Shape en Space). De categorie ‘lichaam’ die voor fysiotherapeuten zo belangrijk is, was echter door Laban beperkt uitgewerkt. Irmgard Bartenieff, leerling van Rudolf Laban, zag deze tekortkoming en bouwde de categorie Body verder uit. Ze besefte dat de observatie van bewegingen van zowel onszelf als anderen niet alleen fysieke informatie geeft, maar ook psychologische kennis: Laban Bartenieff Fundamentals™ was geboren.

Integratief bewegen

Integratief bewegen staat centraal bij Bartenieff. Integratief betekent ‘volledig; geheel; dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen’. Het concept interne lichaamsconnectiviteit is dan ook een unieke bijdrage van Bartenieff. Er is een interconnectiviteit tussen zelf/zelf, zelf/anderen en zelf/wereld. ‘Zelf’ betekent voor haar de ‘embodied self’. Haar werk zorgt ervoor dat je een andere manier aanleert om jezelf en de wereld waar te nemen, door gebruik te maken van je levende lichaam als één geheel: lichaam, geest en gevoelens. Bartenieff’s therapie bestond altijd uit totale lichaamsbewegingen, dus niet enkel uit sessies in lig.

Bartenieff is een van de grondleggers van de American Dance Therapy Assciation. Voor haar was de directe ervaring van bewegen het belangrijkst. Zij ging niet in discussie met haar leerlingen, maar liet hen zelf ervaren wat een bepaalde beweging deed met hen.

Toepassingen

Bartenieff Fundamentals™ helpt een individu om gemakkelijker en expressiever te leren bewegen. Sporters uit diverse takken hebben hun prestaties verbeterd en het risico op verwonding en kwetsuren verminderd nadat ze Bartenieff Fundamentals™ in hun training hebben opgenomen. Dansers, acteurs en muzikanten hebben ondervonden dat de beoefening van de Fundamentals meer duidelijkheid en expressie geeft aan hun uitvoeringen. Mensen die revalideren van verwondingen en andere aandoeningen die de mobiliteit beperken, hebben de Fundamentals gebruikt om functionele en expressieve bewegingen terug te krijgen. Maar Bartenieff kan ook toegepast worden door mensen die ontdekken dat ze er gewoon vloeiender en gemakkelijker door gaan bewegen. Wat de motivatie ook mag zijn, het Laban Bartenieff Bewegingssysteem is vandaag een accuraat en effectief systeem om bewegingskwaliteiten in alle opzichten te verfijnen.