🎓 reeks 📅 6 dagen 🕑 dagonderwijs 🏡 Staden 👯 ervaringsgericht ❤️‍🩹therapie 🗣️ Caroline Buys

reeks (ver)binding door bondingtherapie 2025 – voorjaar

Elk mens heeft basisbehoeften. Zo is er ook een basisbehoefte naar betekenisvolle relaties. Het vermogen om nabije en positieve relaties te hebben waarbinnen wij mensen emotionele openheid en fysieke nabijheid kunnen ervaren en waarin wij ons veilig en beschermd kunnen voelen, is een belangrijke factor voor onze emotionele en mentale gezondheid.

Dit is de tekst, vrij vertaald, die achterop staat op het boek “Bondingpsychotherapy, Theoretical Foundations and Methods”, door Konrad Stauss in 2007.    

Bonding psychotherapie is een therapeutische benadering die zich richt op het vormen en versterken van emotionele banden tussen individuen. De term “bonding” verwijst naar het proces van het tot stand brengen van een veilige emotionele verbinding, vertrouwen en een goede relatie tussen de therapeut en de cliënt.

In bonding psychotherapie wordt de kwaliteit van de therapeutische relatie als essentieel beschouwd voor het bevorderen van genezing en persoonlijke groei. De therapeut biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin de cliënt zich geaccepteerd, begrepen en gewaardeerd voelt. Door empathische afstemming en oprechte zorg streeft de therapeut ernaar een veilige hechting te bevorderen waardoor de cliënt zijn gedachten, gevoelens en ervaringen openlijk kan verkennen.

Deze aanpak maakt gebruik van principes uit de hechtingstheorie, die suggereert dat vroege ervaringen met verzorgers invloed hebben op de manieren waarop individuen gedurende hun leven met anderen omgaan. Door relationele dynamieken en eerdere hechtingservaringen aan te pakken, heeft bonding psychotherapie tot doel cliënten te helpen gezondere interpersoonlijke relaties te ontwikkelen, zelfbewustzijn te verbeteren en emotionele problemen op te lossen.

In de praktijk concentreert bonding zich op zowel “matwerk” als “het kringwerk“.

Op de mat, door middel van de beleving van “fysieke nabijheid”, wordt de poort naar het voelen en ervaren van emoties geopend. Het diepgaand contact maken met gevoelens die nog niet bekend of herkend zijn binnenin, behoort hier ook toe. Zelfs oude emoties, die wellicht voorheen niet mochten bestaan, kunnen aan de oppervlakte komen, evenals emoties die voorheen onverwerkt bleven.

Het kringwerk legt vooral de nadruk op affirmaties. Anders gezegd, binnenin ons kunnen “stemmetjes” echoën: “ik ben niet voldoende, ik moet perfect zijn, fouten maken is verboden, ik hoor hier niet te zijn, ik ben niet waard om van te houden, …”.

Deze innerlijke overtuigingen zijn allemaal onderhevig aan het kringwerk, waar we ze kunnen transformeren naar positieve geloofsovertuigingen. Bijvoorbeeld: “Ik mag fouten maken en toch waardevol blijven”. Of “Ik ben geliefd zoals ik ben”, en als belangrijkste “Ik besta”.

Bonding Psychotherapie is een ervaringsgericht leerproces dat rust op het mobiliseren en uiten van diepgewortelde gevoelens, het cultiveren van een positieve zelfwaardering en verbinding met anderen, en het aanleren en beoefenen van nieuwe gedragspatronen.

Bonding Psychotherapie werd in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater en psychoanalyticus Dr. Daniel Casriel (1924-1983). Hij constateerde dat de behoefte aan zowel emotionele als fysieke nabijheid van anderen van vitaal belang is voor onze ontwikkeling. Casriel beschouwde deze fundamentele behoefte als het verlangen naar ‘binding’.

(Klik op de tabbladen bovenaan voor prijzen, data en meer info)

data

6 vrijdagen: 17 januari, 14 februari, 21 maart, 25 april, 16 mei en 13 juni 2025.
Telkens van 10-18u.

prijs

€594 (incl. BTW)

Deze training/workshop komt niet in aanmerking voor subsidie via KMO-p.

Maximaal worden 14 personen toegelaten.

locatie

Deze reeks gaat door in Hoeve Wabi Sabi, Provinciebaan 59, 8840 Staden.

catering

Catering wordt niet voorzien voor dit programma. Gelieve zelf een lunchpakket bij te hebben. Koffie en thee zijn wel aanwezig (gratis) in het centrum.


caroline buys

Caroline Buys, gecertificeerd Dans- en Bewegingstherapeut, opgeleid bij AgapeBelgium, en Bondingtherapeut, heeft in Argentinië bij Ramon Vega intensieve training in de bondingpsychotherapie gevolgd. En heeft in Slovenië een aantal bondingweekenden begeleid, onder supervisie van bondingpsychotherapeut en opleider Bogdan Polajner.


reeks (ver)binding door bondingtherapie


Start: 17 januari 2025

€594 (incl. BTW)