🎓opleiding 📅4 dagen 🕑dagonderwijs 🏡Melle & Oekene 📖 theorie 🎯certificaat 🗣️dr. Joeri Calsius ✅KMO-p

Nieuwe module Experiential Bodywork®: ‘spiegels van bewustzijn’

De fundamentele rol van lichaams- en zelfbewustwording in therapie, van domein-overstijgende verkenning naar geïntegreerde toepassing

Wat is bewustzijn eigenlijk? Waar zit het en hoe werkt het? Wat is de relatie tussen zelf- en lichaamsbewustwording? Moeten we méér of net minder bewust worden en kan je dit oefenen? En wat dan met het onbewuste, bijvoorbeeld in relatie tot trauma?  Dit zijn slechts enkele van vele boeiende vragen rond bewustzijn in therapie.

Eén ding is zeker, bewustwording is een fundamentele drager in therapie. Of het nu gaat over lichaamstherapie, psychotherapie, coaching, individueel dan wel in groep, in essentie gaat het vaak om het leren bewust worden van processen en patronen die verborgen en vastgeroest zitten maar onbewust op ons wegen. Deze blokkades en verknopingen kunnen zich vervolgens uiten in ons lichaam, ons gedrag, onze gevoelens of gedachten en liggen mee aan de basis van wie we zijn en wat we doen, kortweg onze ik-identiteit. Bewustwording in therapie is dan ook steeds een gelaagd proces van ontknoping, ontmaskering en persoonlijke groei.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat technieken en rituelen gericht op bewustwording in alle culturen steeds deel hebben uitgemaakt van de zoektocht van de mens naar zichzelf. Evenmin hoeft het te verrassen dat beproefde methodieken uit meditatieve, psychotherapeutische, filosofische en zelfs sjamanistische disciplines tegenwoordig steeds vaker onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek en een plek krijgen in therapie of leefstijl-coaching. Werken met lichaam, aanraking, beweging, dans, adem, zang, meditatie, dromen , psychedelica, kunst en natuur, de mogelijkheden zijn intrigerend veelzijdig! Tegelijkertijd kunnen ervaringen van bewustwording niet los worden gezien van verbinding met anderen, van delen via verhaal en ritueel, van inbedding in de natuur en connectie met wat ons als mens overstijgt. Bewustzijn schittert immers het mooist wanneer het gespiegeld wordt!

Programma

Basismodule (2x 2 lesdagen)

Doelgroep:

Net als alle andere modules Experiential Bodywork® richt ook deze gloednieuwe module Spiegels van bewustzijn’ zich op iedere professionele hulpverlener (lichaamstherapeut, psycholoog, psychotherapeut, coach, arts, etc.) die gemotiveerd is om zich te verdiepen in boeiende concepten, processen en toepassingen van body/mind-therapieën en geïntegreerd lichaamswerk, in het bijzonder vanuit een vakdomein-overstijgende leergierigheid. Voorkennis EBW® mag maar is niet vereist.

Inhoud en werkwijze:

Deze module is overwegend kennis-georiënteerd en reikt de deelnemer een denk- en werkkader aan dat stevig verankerd zit in een breed pallet aan theorie en wetenschap. De praktische kant van de basismodule focust op klinische voorbeelden, bespreking van therapeutische toepassingen en het eigen groeiproces als therapeut.

Werkwijze: iedere lesdag bestaat uit 4 blokken van anderhalf uur waarbij we welomlijnd ingaan op een tweetal richtvragen en dit vanuit specifieke wetenschappelijke literatuur. Na een verdiepende voordracht vanuit een specifieke wetenschapsbril volgen telkens praktische toepassingen in kleine groepjes.

Mogelijke richtvragen (onder voorbehoud van programmatie):

Dag 1 “Een breinwetenschappelijke bril”

 • Welke breinstructuren en netwerken zijn betrokken bij lichaams- en zelfbewustzijn? Wat is de rol van aandacht en het werkgeheugen bij bewustwording in therapie?
 • Waar zitten herinneringen opgeslagen, kunnen ze herschreven worden en hoe kunnen we ze ophalen?  
 • Het onbewuste, wat is dat eigenlijk en ‘werkt’ het ook?
 • Wat zijn de invloeden van trauma op brein en lichaam?

Dag 2 “Een psychologische bril”

 • Hoe ontwikkelt een stabiel en veerkrachtig ik- bewustzijn zich van kind tot volwassene? En hoe kunnen we daarop aanhaken in therapie?
 • Complex trauma en gehechtheidsstijl, wat is hun rol en impact? Wat met intergenerationeel trauma?
 • Kan iets uit het bewustzijn verdrongen worden en kan het dan ook terugkeren?
 • Wanneer verwoorden lastig is: lichaamsbewustwording en trauma.

Dag 3 “Een filosofische bril”

 • Zijn we ons brein of niet? Uitdagende alternatieven voor een materialistische kijk op bewustzijn.
 • Wat zijn ‘non-ordinary states of consciousness’ en wat leren ze ons over bewustzijn?
 • Psychedelica, een korte verkenning van raakvlakken tussen oude tradities en recente wetenschap.
 • De happiness-paradox of waarom therapie beter op zingeving zou oriënteren (dan op geluk).

Dag 4 “Werken met bewustwordingsprocessen in de praktijk”

 • Waking up,  Growing up and Cleaning up: Ken Wilbers instrumentarium voor persoonlijke ontwikkeling
 • Experiential Bodywork®: het gepantserde en gelaagde lichaam in therapie
 • Antropotechnieken: transformatie volgens Peter Sloterdijk via lichaam en aanraking, beweging en dans, adem en zang, meditatie, psychedelica of dromen.
 • Experiential Bodywork®: ruimte voor angst en existentiële bewustwording

(Klik op de tabbladen voor prijzen, data en meer info)

DATA

23 & 24 oktober en 27 & 28 november 2024. Telkens van 9u30 – 17u.

prijs

De kostprijs van deze training bedraagt €660 (excl. BTW) of €798,60 (incl. BTW).

Aantal deelnemers: We laten de training doorgaan vanaf 8 deelnemers en gaan tot maximaal 20 deelnemers.

locatie

Deze opleiding gaat door op twee verschillende locaties:

– 23 & 24 oktober in Compagnie Bougie (Brusselsesteenweg 265, 9090 Melle)
– 27 & 28 november in De Boomcirkel (Sint-Eloois-Winkelsestraat 117, 8800 Oekene)

catering

Tijdens dit programma is geen catering voorzien. Gelieve zelf jouw lunchpakket mee te brengen.

certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je het certificaat.

KMO-P

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van de training. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be

De subsidie via de KMO-p kan enkel voor studenten die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de deelnemer moet een door de overheid erkend (para-) medisch beroep hebben: officieel diploma in de psychologie, orthopedagogie, diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, psychotherapie (volgens de wet van 1 september 2016 van Maggie de Block), audiologie en tandartsen en apothekers

dr. joeri calsius

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij universitair docent aan de Faculteit Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen van de UHasselt en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ (Gompel&Svacina) waarin het thema  van geïntegreerd lichaamswerk EBW® meer praktisch uitgewerkt wordt.

Beluister hier de podcast ‘Mijn ingewikkelde lichaam en ik’ van dr. Joeri Calsius.


Training ‘Spiegels van bewustzijn’


Woe/do 23 en 24 oktober en 27/28 november 2024

€798,60 (incl. BTW)