Attunement Process: leer communiceren zonder woorden

Ga jij om met mensen die niet met woorden kunnen communiceren? Werk jij als gezondheidswerker met personen met een autismestoornis, of ouderen die zich niet meer of moeilijk kunnen uitdrukken? Of heb jij in jouw familie of vriendenkring iemand met leerstoornissen? Misschien ben je wel een mama die beter wil leren omgaan met haar baby. 

Dan heb jij wellicht baat bij de nieuwste training in AgapeBelgium: The Attunement Process, een nieuwe en effectieve manier van werken met mensen die geen woorden of conventionele gecodificeerde communicatie kunnen gebruiken. 

Wil je jouw communicatie met je klant uitbreiden, beter begrijpen en creatiever werken? Voel je beperkingen en / of voelen zij zich beperkt in jouw interacties? Heb je moeite om de emotionele signalen van je cliënten in te leven en te lezen? Dan krijg je binnenkort de kans om je hierin te sterken. Rachel Porter (UK) reist immers naar ons centrum om les te geven in haar ‘Attunement Process’ (Afstemmingsproces). Laat deze unieke kans dus zeker niet aan je voorbij gaan. Deze training is overigens niet alleen nuttig voor gezondheidswerkers, therapeuten en coaches. Misschien zorg jij wel voor een ouder, of heb je te maken met een autistisch kind waar je gemakkelijker mee wil leren communiceren. Dan kan deze opleiding ook voor jou van belang zijn. Waarom? Dat kan je hier lezen.

Het is pas als je een gevoel hebt met iemand en afgestemd bent op hem of haar, dat therapie kan beginnen

Wat is het afstemmingsproces?

De eerste pre verbale relatie die we als mensen hebben, is de moeder/kind relatie. Moeders en baby’s zijn zeer intuïtief in hoe ze met elkaar omgaan. Omdat het kind in een non-verbale fase zit, werkt een moeder vooral met natuurlijke instinct. Zij moet immers trachten te achterhalen wat het kind wil zonder dat het kind dit verbaal kan uiten. Afstemming, ‘Attunement’, is hierin heel belangrijk. Het gaat om ‘spiegeling’. Het is niet de persoon proberen te veranderen, maar op de persoon afgestemd proberen zijn. Net zoals je bij het beluisteren van een radiozender soms moet afstemmen (‘tuning in’), duurt het een tijdje om af te stemmen op een persoon. Het is pas als je een gevoel hebt met iemand en afgestemd bent op hem of haar, dat therapie kan beginnen.

Er zijn tal van onderzoeken geweest naar de relatie tussen moeders en hun baby, en men stelde vast dat vele problemen terug te brengen zijn op het feit dat er geen afstemming was van de moeder en de baby. Meestal komt dat omdat de moeders zelf een probleem hebben met afstemming. Veel moeders beseffen niet volop dat zij door het kind te spiegelen, het kind gaan vormen. De instinctieve focus en toewijding van een moeder voor haar kind is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. De moeder stemt als het ware intuïtief af op haar kind. Afstemmen is dan ook fundamenteel als therapeut. Dat is het centrale uitgangspunt van deze training. Zonder afstemming klapt de cliënt dicht. Rachel Porter leert mensen gebruik maken van instinctieve tools waar we allemaal toegang tot hebben. Het is een vaardigheid om te gebruiken in therapie. Ze leert hen technieken aan om af te stemmen.

Het Afstemmingsproces is een unieke en effectieve manier van werken met mensen die geen woorden of conventioneel gecodificeerde communicatie kunnen gebruiken. Het kan moeilijk zijn om dergelijke klantgroepen te begrijpen, er les aan te geven, mee te praten of creatieve activiteiten mee te organiseren. Het Afstemmingsproces biedt zorgverleners, leraren, ergotherapeuten e.t.c hulpmiddelen en tools aan om de wereld van hun cliënten te betreden. Attunement Process vergemakkelijkt het ontwikkelen van de interpersoonlijke vaardigheden, creativiteit en zelfrespect van de klant en verbetert uitdagend gedrag. Afstemmingsprocessen kunnen ook meer in het algemeen gebruikt worden om expertise in alle communicatie in werk en praktijk die verhoogde interpersoonlijke vaardigheden vereist, te verdiepen. Dit is geen vorm van therapie op zichzelf, maar een therapeutische praktijk. Niettegenstaande dat je geen therapeut hoeft te zijn om de training te volgen (hoewel therapeuten profiteren van de training), zullen de deelnemers zich bewust worden van hun eigen therapeutische aanwezigheid en instincten en hoe ze deze bewuster kunnen gebruiken in hun zorgverleningspraktijken.

Wat is de onderliggende theorie van het afstemmingsproces?

Het afstemmingsproces is ontwikkeld door Rachel via haar praktijk en onderzoek naar drama en bewegingstherapie en fysiek / visueel theater. Het baanbrekende therapeutische werk van Marion Lindkvist staat centraal in het afstemmingsproces. Andere invloeden zijn Sherborne ontwikkelingsbewegingen en intensieve interactie. Terwijl we dieper ingaan op het Afstemmingsproces, kijken we naar meer complexe theorieën over de ontwikkeling van kinderen door Daniel Stern en Colwyn Trevarthen. We onderzoeken de onderliggende mechanismen, instincten en afstemmingsinstrumenten in het hart van dit werk.

Waarom trainen in afstemmingsproces?

Door training kunnen beoefenaars hun meest uitdagende cliënten gestructureerde afstemmingssessies geven. Deelnemers worden gevraagd om hun meest uitdagende echte klantcases mee te nemen tijdens trainingen.

Rachel Porter is een Engelse drama- en bewegingstherapeute (MA). Als therapeute verricht ze pionierswerk rond pre-linguïstische communicatie. Ze geeft les aan de masteropleiding voor “Sesame Drama and Movement therapy” aan de “Central School of Speech and Drama” (UK), waar ze “Movement with touch” doceert. Daarnaast is ze als therapeute verbonden aan de “Autistic Society and Early Years settings” in North London. Ze is geregistreerd therapeute, lid van de BADTHA.

Afstemmingsprocessen

  • NIVEAU 1 – De eerste stap in dit werk is het begrijpen van de eigen interpersoonlijke stijl en afstemmingspatronen. We gebruiken methoden van zelfreflectie om de rol van verzorger en de meest elementaire elementen van non-verbale interacties beter te begrijpen. In dit stadium zullen we ook werken aan het vrijmaken van creativiteit en spontaniteit in stem en beweging om in staat te zijn om de idiosyncratische aard van non-verbale klanten te evenaren – communiceren zonder woorden betekent dat we de stem en het lichaam op een expressieve manier kunnen gebruiken. We onderzoeken fysieke grenzen en leren vaardigheden in therapeutische aanraking. We zullen beginnen met spiegelen als een deur naar afstemming.
  • NIVEAU 2 – Deelnemers leren de basisstructuur van een sessie. We zullen leren hoe we verder kunnen gaan dan spiegelen om de therapeutische en creatieve ontmoeting te ontwikkelen. We zullen naar klantmateriaal gaan kijken. We kijken naar het werk van beoefenaars in het veld en doen inspiratie op voor het creëren van dynamische verandering voor de meest uitdagende gedragingen. We zullen in tweetallen werken om het basisafstemmingsproces te oefenen.
  • NIVEAU 3 – We zullen de details van alle afstemmingsmethoden onderzoeken, samen met Daniel Sterns theorie van de ontwikkeling van kinderen. We zullen fysiek alle fasen van een sessie belichamen met de verschillende afstemmingsniveaus geïntegreerd. We zullen doorgaan met het onderzoeken van casestudy’s en praktijktechnieken bij de beoordeling. We zullen improvisatievaardigheden ontwikkelen.
  • NIVEAU 4 – We zullen meer genuanceerde elementen in het afstemmingsproces brengen om een ​​groter gevoel van expertise te creëren. We onderzoeken meer radicaal theoretisch materiaal van Colwyn Trevarthen en ontwikkelen ideeën rond doelen en specifieke handicaps en gedragingen.

Studenten krijgen 1-1 tutorials met Rachel en ontvangen gedetailleerde feedback en tijd om ontwikkelingen in hun eigen praktijk te verwerken en te oefenen. Elke student verlaat dit intensieve niveau met een op maat gemaakt plan voor het afstemmingsproces dat in zijn of haar werkomgeving past.

Voor wie? Klanten en applicaties

Ouderen met alle vormen van cognitieve achteruitgang, mensen met diepgaand autisme, uitdagend gedrag, meervoudige en diepgaande leerproblemen, kinderen jonger dan vijf, moeders en baby’s. Dit werk is nuttig voor zorgverleners, leerkrachten, ouders, verzorgers, medisch personeel, ondersteunend personeel, ergotherapeuten, kunsttherapeuten en psychotherapeuten.

Naast het in staat stellen van mensen om therapeutisch en creatief met de bovengenoemde klanten te werken, kan het afstemmingsproces mensen helpen hun vermogen te ontwikkelen om zich af te stemmen op collega’s en andere cliënten en hun non-verbale communicatievaardigheden in alle omgevingen te verbeteren.

Wie is Rachel Porter?

Rachel Porter ontwikkelde het Attunement Process door haar jarenlange studie en werk met het lichaam en de non-verbale communicatie. In deze praktijk zien we het lichaam als het primaire hulpmiddel voor interactie en daarom bestuderen en gebruiken we een reeks sensorische, auditieve en dynamische hulpmiddelen. Rachel volgde aanvankelijk een opleiding tot fysiek theater. Ze ontwikkelde haar uitvoeringstechniek door middel van dansimprovisatie die haar naar de wereld van lichaamswerk leidde. Ze koos er uiteindelijk voor om een ​​door Sesam opgeleid drama en bewegingstherapeut te worden en behaalde een masterdiploma aan de Royal Central School of Speech and Drama. Ze geeft nu les aan de RCSSD in Londen en in België in de opleiding Dans- & Bewegingstherapie in AgapeBelgium en aan de Artevelde Hogeschool op de afdeling creatieve therapieën. Rachel geeft onafhankelijke trainingen in zorginstellingen en ze is een consultant gespecialiseerd in non-verbale communicatie, uitdagend gedrag en creativiteit. Ze blijft theater maken met Feral theater en haar gezelschap Tigers Bride en maakt haar eigen theaterstukken en werkt samen met kwetsbare gemeenschappen.