Akkoordverklaring
kortdurende trainingen & workshops

Vul graag deze informatie in voor de start van de reeks. Alvast bedankt!

Ik verklaar dat mijn deelname aan een activiteit ingericht door het centrum AgapeBelgium uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.
Ik bevestig dat ik fysiek, mentaal en emotioneel gezond en stabiel ben zodat ik op geen enkele manier een gevaar kan betekenen voor mezelf of voor andere deelnemers.
Op geen enkele manier kan ik het centrum AgapeBelgium en/of de begeleider(s) iets ten laste leggen of verantwoordelijk stellen voor eventuele daden of gevolgen die gesteld worden tijdens de activiteit of na het beƫindigen van de activiteit.
Wanneer ik ziek word tijdens de activiteit verwittig ik onmiddellijk de verantwoordelijke.
Wanneer ik beslis de activiteit voortijdig te verlaten of stop te zetten om welke reden dan ook, kan ik geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling.
met bovenstaande handtekening bevestig ik dat bovenstaande informatie oprecht en volledig is.