Summer School belichaamde spiritualiteit in AUTHENTIC MOVEMENT

Als een mystieke en spirituele discipline zal Authentic Movement jou inspireren.
Deze dagen zijn wellness voor de geest. We werken met Authentic Movement, meditatie en ritueel werk. We ervaren dat elke dag een ceremonie is, kan zijn en oefenen het wandelen in schoonheid en bewustzijn. We werken in een veilige omgeving en gaan op een veilige, hygiënische manier om met elkaar.    


Authentic Movement is een lichaamsgerichte discipline die ervoor zorgt dat we een zelf-zorgende houding aanleren. Een houding waarin we leren op een compassievolle manier betrokken te zijn op onszelf, de ander en onze omgeving. Waarin we niet veroordelend en verwachtingsloos getuige zijn van onszelf en de ander, wat ons toegang geeft tot diepere genuanceerdere zelfgewaarwordingen en bewustzijn. Authentic Movement leidt tot onbewuste dynamieken die ons in staat stellen de verbinding met onszelf, de ander en de Wereld te verdiepen. Via beweging, in stilte, ontdekken we een authentieke spirituele zelf, die verbonden is met de aarde. Waar we bewogen worden van binnenuit en vanuit de ervaren verbinding. 

Als een mystieke en spirituele discipline zal Authentic Movement jou inspireren. De woordeloze ervaringen zijn belevenisvol, verbeeldend, vervuld van rijke sensaties en prikkelen jouw creativiteit. De ervaringen omhullen kennis en inzichten die heel eigen voelen en vol van spirituele betekenis zijn. Deze tijdelijke en rijke belichaamde momenten lijken niet gecontroleerd te willen worden, maar nodigen uit naar een diepere verbinding. In deze absorptie, deze belichaamde ervaring van onvoorwaardelijk opgenomen te zijn in onszelf, beleven wij onszelf in verbinding met elkaar, de wereld als een eenheid.
De authentieke ervaringen die we in beweging opdiepen, integreren we deze dagen wanneer we wakker zijn, dromen en slapen. We oefenen deze innerlijke staat van bewust zijn in elk moment van de dag.  

*********************************
Doelstellingen van deze Summer School zijn:
Veiligheid installeren naar onszelf en bij elkaar.
Het concept ‘belichaamde actieve verbeelding’ begrijpen en ervaren.
Het versterken van een compassierijke ‘inner witness’.
Getuige zijn van elkaar, verbinden en getuigenis geven op een mind-volle manier.
Ruimte en begrip geven aan ‘wat’ mystiek, alchemistisch of spiritueel kan zijn.
Waarden exploreren die spiritualiteit integreert in dagelijkse leven
*************************************
In deze dagen zullen we vaker in beweging zijn. Authentic Movement als werkvorm verdiepen. We onderzoeken welke attitudes binnen Authentic Movement verscholen liggen en hoe we deze kunnen integreren in ons dagelijks leven. Naast de bewegingssessies werken we creatieve materialen en zijn er buitensessies waar we aandacht geven aan ritueel werk.

Na kennismaking en een introductie over Authentic Movement, zal de methode uitgerold worden op een praktische en belichaamde manier. Elke dag kent minstens 2 ruime Authentic Movement-sessies. Er zal zowel individueel, als in tweetallen als in groep gewerkt worden. Er zijn ruime deelcirkels die tot doel hebben dat de ervaringen meer betekenis kunnen krijgen. De training geeft ruimte aan het beantwoorden van vragen. Elke deelnemers krijgt na de training toegang tot eenruime powerpoint-presentatie m.b.t. deze Summer School.

prijs

€450 (excl.BTW) of €544,50 (incl.BTW)
Deze training is verplicht residentieel. Verblijfskosten (catering en overnachting): €253 (incl. BTW)

Totaal: €797,50 (incl. BTW)

Data

17-18-19-20 augustus 2023.
Donderdag 10h-18h, 19h30-21h00
vrijdag/zaterdag 7h-8h30, 10h-18h, 19h30-21h00
Zondag 7h-8h30, 10h-12h

catering

Catering
Deze training is verplicht residentieel. Catering is voorzien vanaf de lunch op donderdag tot en met de lunch op zondag. We beschikken ook over verluchtbare slaapzalen of er kan overnacht worden in tenten (gelieve deze zelf te voorzien).

certificaat

Na het volgen van deze opleiding ontvang je een certificaat. C.U.: 29.

Je wordt opgeleid door Niek Ghekiere. Niek is als creatief therapeut een erkend dans- en bewegingstherapeut en draagt een Master in Dance Movement Therapy (MaDMTh). De opleiding die hij volgde tot neo-reichiaans therapeut ondersteunt en verscherpt hem in het begeleiden van mensen en groepen. Hij heeft een privépraktijk, waar hij individuele- en groepstherapie geeft en is directeur van het therapie- en opleidingscentrum AgapeBelgium. Hij is voormalig voorzitter van de vakgroep dans- en bewegingstherapie en verricht onderzoek naar lichaamsgerichte therapieën en spiritualiteitsbeleving.


summer school authentic movement

17-18-19-20 augustus 2023

€797,50 (incl. BTW, catering & overnachting)